Oppføringer av Torbjorn Ekroll

Drømmene får fortsatt liv på Ulpan Halom

Drømmene om et liv i Israel får liv på språkskolen Ulpan Halom i St. Petersburg. Fortsatt får mange jøder viktige impulser til å emigrere til Israel på Ulpan Halom. Skolen har blitt et immigrantsenter som betyr mye for de vel 50 000 jødene som fortsatt bor i St. Petersburg og området rundt.

Det kom 7000 nye innvandrere fra Russland i 2007

De to-tre siste årene har om lag en tredel av de ca 20 000 nye innvandrerne til Israel kommet fra republikkene i ex-Sovjet, hvert år ca 7000. Svært mange av disse, ca 40 % kommer fra Russland, mange fra Moskva og St. Petersburg. Innvandringen fra Russland er altså viktig for Israel – og samarbeidspartnerne våre i St. Petersburg og Moskva er viktige redskaper i arbeidet med å motivere og bistå mange jøder som vil emigrere.

Takk for gavene til immigrantene

Igjen vil vi gjerne takke alle giverne våre for de mange gavene – store og små som stadig kommer inn. Allerede nå kan vi slå fast at 2007 blir et svært godt arbeidsår for Hjelp Jødene Hjem. Ved utgangen av oktober hadde vi fått kr 8 000 000. Og i oktober ble det gitt kr 1 500 000. Det siste er så langt vi kan huske, rekord for en måned.