Gjør godt mot dem som trenger det

Det er viktig og sentralt både i jødisk og kristen tro og kultur at vi skal hjelpe og støtte mennesker som trenger det på ulike måter. I Guds ord, både i Det gamle testamente og Det nye testamente finner vi mange bud og oppfordringer om å gi av det Gud har gitt oss videre til mennesker som trenger hjelp og som noen ganger ber oss om det!

En av de mange oppfordringene finner vi i Salomos ordspråk, kap 3, i vers 27 som er brukt i overskriften ovenfor: Gjør godt mot dem som trenger det, nekt ikke å hjelpe om det står i din makt!

Givertjenesten vår er viktig, den er en gudstjeneste, egentlig! Vi skal tenke oss godt om hva vi skal gi og være rause når vi blir minnet om det!

Og gjerne be som vi ofte gjør etter offeret i gudstjenesten: Av ditt eget gir vi deg tilbake, velsign oss og våre gaver.

Det gir oss glede å gi, i vid forstand ha omsorg for andre på mange måter, men det er også viktig at vi gir med glede, ikke motvillig; Gud elsker en glad giver!

Det er mye visdom i ordtaket: Den største glede en kan ha, det er å gjøre andre glad!

 

Vi kan også se på givertjenesten vår som Salomo sier i Salomos ordspråk 3.9: Gi Gud ære med det du eier!

 

Guds velsignelse er viktig for oss alle, og det følger en spesiell velsignelse med å støtte og hjelpe guds folk, jødene.

Guds løfte til Abraham står fast til all tid: Jeg vil velsigne deg og- jeg vil velsigne dem som velsigner deg! (1.Mos 12,2)

I Hjelp Jødene Hjem har vi opplevd dette gjennom over 20 år nå, og nå vil jeg nytte anledningen til å oppfordre og oppmuntre oss alle som er med og som leser dette til å våre trofast med videre!

Det er enda store behov og utfordringer for de mange prosjektene som får søtte gjennon HJH.

Også dette året vender ca. 20 000 nye immigranter til Israel. De kommer fra Etiopia, Ex-Sovjet og mange andre land, ja fra alle verdens kanter!

 

Vi har alle det privilegium at vi får være med på dette videre!

200 millioner innsamlet siden oppstarten!

Hjertelig takk alle sammen!

25. september ble en svært spesiell dag på kontoret. Den dagen passerte vi 200 millioner innsamlet siden oppstarten i 1990.

Med en virtuell blomst takker vi for alle gavene så langt og ser frem til videre samarbeid med giverne våre!
Foto: Harald Husveg

 

Gode givere har trofast sendt oss sine bidrag for videreformidling til prosjekter som hjelper jøder hjem og letter overgangen for dem som har det vanskeligst. I tillegg til å vise kjærlighet og be for landet og folket har våre giver bidratt med økonomisk støtte. Det har satt gode hjelpere og frivillige i stand til å hjelpe nye immigranter til rette. Små og store har fått støtte og omsorg, praktisk hjelp i hverdagen, – råd, veiledning og økonomisk hjelp i et knipetak.

Som HJHs første styreleder, Anne-Marie Gravdahl, sa; «Pengene er drøye i Israel».

Prosjektene bruker dem med omtanke og oppfinnsomhet, for å hjelpe immigrantene i gang som produktive borgere. Takk for at dere gjør holdning om til handling. Prosjektene og brukerne verden rundt er takknemlige for støtten – og ikke minst – vennskapet.

Gjør holdning til handling!

Vis ditt engasjement for jødiske immigranter gjennom å bli fadder for foreldreløse immigrantbarn.

Registrer deg på vår nettside, send oss en email eller ring oss 22 36 21 70.

 

Vi sender gjerne materiale i posten som du kan dele ut til venner og familie i løpet av sommeren. Hvis du ønsker kommer vi også gjerne og forteller om HJHs arbeid.

 

Vil du spre kunnskapen om HJHs fantastiske prosjekter?

Nå er det tid for de store familiesammenkomster. Og tid for stevner og feriebesøk hos venner og slekt. Vi har mye godt informasjonsmateriell som gjerne kan leses av flere.  Informasjonsavisen fra juni hadde mye godt opplysningsstoff.

Vi håper at du vil og får anledning til å snakke om det arbeidet vi står i: å hjelpe jøder hjem til fedrenes land.

Kontakt kontoret på telefon 22 36 21 70 eller email: post@hjhome.org , og vi sender deg materiell, som du kan gi til dem du treffer.

Et evig minne i Jerusalem

Trygt inne i Jerusalems botaniske have, blant blomster og trær som fantes på bibelsk tid i Israel, ligger ”Eikestien”. Her sees minnestenen, drikkefontenen og benken på vårt minnested.

Hjelp Jødene Hjem har lenge ønsket å finne en verdig måte å hedre dem som gir spesielt store gaver til vårt arbeid eller som testamenterer større beløp for vår virksomhet, og vi har ved dette også ønsket å kunne viderebringe en takk til dem fra Israel og det jødiske folk.

I mars i 2012 kunne vi derfor åpne et lite minnested, ”Eikestien” i Jerusalems botaniske have. Her er det satt opp en minnesten med inskripsjon fra Salmenes bok 1:6:

“For Herren kjenner de rettferdiges vei”

På denne minnestenen vil vi også sette inn navn på de giverne som på denne måten ønsker et slikt evig minne i Jerusalem, enten det er for dem selv eller for noen de ønsker å minnes. Her finnes også en liten drikkefontene og en benk, og den står i skyggen av eiketrær; slike som også Abraham satt under da han mottok sine gjester i Mamre.

Denne delen av den botaniske haven er viet floraen slik den var i Israel i bibelsk tid, og vi mener det er en særskilt vakker innholdsrik ramme rundt et slikt minnested.

Vi har vært nødt til å sette en nedre grense for beløp som gis som gave eller arv og hvor det kan settes opp et navneskilt på minnestenen, og denne er satt til 100 000 kroner.

Det å skrive testament kan være en vanskelig oppgave både følelsesmessig og formelt, men det å ha tenkt igjennom og faktisk skrevet ned hvordan en vil ha det og om det er spesielle formål en ønsker å tilgodese, er noe alle uansett alder burde gjøre. Når dette først er gjort på en riktig måte, så opplever da også mange det som en berikelse å vite at alt vil bli tatt vare på på en verdig måte. For mange er det spesielt viktig å kunne bidra til at gode formål vil nyte godt av det en selv har samlet seg av jordisk gods.

Testamentet må fylle de formkrav som er fastsatt i arveloven, ellers er det ugyldig, og det er viktig å passe på at teksten ikke etterlater uklarheter. Det kan derfor være fornuftig å søke juridisk hjelp. Hjelp Jødene Hjem kan tilby råd omkring formål som kan tilgodeses gjennom oss, og vi kan henvise til advokat som kan sørge for at alt blir gjort på riktig måte.

Har du spørsmål, ring vårt kontor eller send brev eller e-post. 

Med evig kjærlighet har jeg elsket deg

Foto: Jewish Agency, Brien Hendler

I kap. 31 formidler Jeremia det profetiske budskapet fra Herren til sitt folk og til oss alle som vil høre:

Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, derfor lar jeg min miskunnhet mot deg vare.

Enda en gang vil jeg bygge deg, ja, du skal bygges opp igjen,Israel, du unge jomfru. Jer. 31 3-4

Og senere i samme kapittel:

Jeg fører dem tilbake fra landet i nord, jeg samler dem fra jordens ytterste ende.

Blant dem er det blinde og halte, ja, svangre og fødende kvinner med; de vender tilbake i store flokker. Jer. 31.8

Lydig mot kallet han har og synene han får bringer profeten budskapet han har fått videre! Les hele kapitlet; det er både interessant og trosstyrkende!

Som en fjellklatrer som står på en fjelltopp og ser andre topper og blåner så langt øyet kan se foran seg, uten å kunne beregne avstanden fram til alle, slik ser profeten synene fra Gud om det som en dag skal skje framover i historien, uten å kunne se når det vil hende.

Det siste er heller ikke profetens oppgave, hans kall er bringe synene fra Gud fram!

Dette er bare et par av flere titalls klare og sterke løfter i GT om at Gud vil lede og føre sitt folk hjem til det landet han selv har gitt dem.

Helt fra vi leser om hvordan Gud kaller og velsigner Abraham i 1. Mos. 12.1 finner vi fortellingene om hvordan Gud leder sitt folk – og løftene til dem, også løftene om hvordan de skal få sitt land igjen, delvis under dramatiske omstendigheter!

Og det er jo nettopp dette vi har sett også de siste vel tjue årene i historien, og som vi i Hjelp Jødene Hjem har fått være med å støtte!

Vi må ta tid til å lese i Guds ord, både GT og NT for å bli befestet og styrket i vår personlige tro på Guds evige kjærlighet og omsorg for både jøder og alle mennesker!

Det vil også styrke og befeste vår tro på Guds utvelgelse og kjærlighet til sitt folk!

Gjør vi det, er det veldig vanskelig ikke å akseptere og forstå Guds uttalte oppgave og ønske og hans helt unike ledelse gjennom historien med dette folket.

Og det vil igjen gi oss fortsatt styrke og utholdenhet i arbeidet med å hjelpe flere jøder hjem!

Vi skal sannelig få være Guds medarbeidere også i denne historiske oppgaven som han selv vil ta hovedansvaret for og se til blir gjennomført i tiden som ligger foran!

La oss fortsette frimodig og med iver; vi er på rett vei .

Det hviler en spesiell velsignelse over et slikt arbeid som Hjelp Jødene Hjem er, og det følger en sterk velsignelse for den enkelte og familien som er med.

Det ble et fantastisk år – takket være dere!

Prosjektene og vi sier hjertelig takk for alle gavene. Immigrasjon, hjelp til selvhjelp og omsorg for de aller svakeste har vært prioriteringer for styret i de vanskelige valg av prosjekter som skal få støtte. Det gjøres så mye nyttig og bra, som vi så gjerne skulle ha støttet.

Nye immigranter fra Etiopia i mars 2011.

HJH har fått inn godt over 10,1 millioner i gaver. Dette er svært raust av våre trofaste venner, som vi håper også vil stå fast hos oss og gi til de aller svakeste immigrantene i 2012. Når årsmelding og regnskap for 2011 er godtkjent av styret og representantskapet, vil det bli lagt ut på vår nettside.

Arbeidet med å hjelpe etiopierne hjem går planmessig. Det har vært arbeidet diskret med å hjelpe jøder ut fra arabiske land. Og vanskeligstilte fra tidligere Sovjett har fått flybilletter. Vi vender tilbake med endelig statistikk for immigrasjon til Israel senere, men 2011 viser gledelige tegn til oppgang fra flere områder, ikke bare fra Etiopia.

Selah hjelper familier i krise. Etterlatte etter Carmelbrannen er på retreat med Selah. Her deler noen av dem vann under en felles vandring.Foreldreløse barn som blir oppfostret av nære slektninger får støtte hver måned fra to HJH-faddere gjennom Selah – Israel Crisis Management. Vår venteliste er lang, så vi håper at du nå gjør alvor av det og tegner deg som fadder. Dette er barn i nesten ufattelig trange kår og med spesielle hjelpebehov. Situasjonen til det enkelte barn vil kunne variere, ting forandrer seg. En bestemor som har omsorgen blir for gammel og greier ikke lengre å ha ansvar for barnebarna. En storesøster som har omsorgen, finner en ektefelle og vil leve sitt eget liv. Men Selah er der for disse barna og andre i krise og slipper ikke taket. De gir råd og omsorg og hjelper der de kan.

Men først og fremst er det nå tid for å takke. Det er et privilegium å få lov til å stå i dette viktige arbeid, få møte mange av brukerne og ikke minst prosjektledere og frivillige. Det gjøres en uvurderlig innsats – men uten tilskudd utenfra hadde det likevel ikke gått. Dette tilskuddet kommer bl.a. fra dere gjennom HJH. Hjertelig takk for at dere hjelper jøder hjem – og hjemme.

Kjære giver!

Prisen Israel har vært villig til å betale er frigivelse av 1027 palestinske fanger, hvorav flere har vært direkte involvert i grufulle terroraksjoner som har kostet mange sivile israelere livet. En slik frigivelse smerter for alle dem som på slik bestialsk måte ble frarøvet sine egne kjære.

I motsetning til palestinske terrororganisasjoner som med glede sender sine egne i døden, hegner Israel over livet, og gjør alt som står i deres makt for aldri å etterlate verken levende eller døde bak fiendens grenser. Dette vet terroristene å utnytte, og er klart uttrykt av lederen for Hezbollah i Libanon, Hassan Nasrallah, som sa “..de (Israel) elsker livet og vi elsker døden”. Et grotesk eksempel her er Umm Nidal som stilte opp til valg for den palestinske lovgivende forsamlingen. Hun har ti sønner og forberedt alle for det hun kaller “martyrdøden” som selvmordsangrep mot sivile israelere.

På denne måten oppstår det en tilsynelatende sterk ulikevekt i midler, noe de i svært mange situasjoner også vet å utnytte i deres mediapropaganda. De sender med glede deres barn ut som levende skjold, terroristene gjemmer seg på eller tett ved skoler og sykehus og sender sine dødbringende raketter og granater derfra vel vitende om at når Israel må forsvare seg, vil sivile liv lett kunne gå tapt. Det er det de ønsker, for da kan de i neste omgang, hvis noen blir drept, fremstille Israel som dem som bomber sivile. Vestlig media kjøper dette rått.

På tross av dette, er dagen i dag en gledens dag. Det er det fordi Israel har reddet et liv og ved dette fulgt et svært gammelt jødisk prinsipp om at den som redder ett liv er som om han har reddet en hel verden. Dette gir også alle israelere en uvurderlig trygghet som gjør at de tør kjempe mot det onde, for de vet at Israel vil gjøre alt som står i deres makt for å trygge deres liv og redde dem hvis noe fryktelig skulle skje.

En annen side av denne kidnappingen som det har vært fokusert lite på i norske medier, er det totale sviket av Røde Kors. I mer enn fem år har Gilad Shalit vært holdt fanget på ukjent sted på Gazastripen. Han ble nektet alle elementære rettigheter etter Genève-konvensjonen, og Røde Kors som er sterkt til stede på Gaza-stripen, har ikke en eneste gang avlagt ham et besøk! Dypere enn det kan ikke Røde Kors synke!

Gilad Shalit er barn av franske innvandrere til Israel og illustrerer også hvor dypt ønsket om å vende tilbake til Israel, til fedrenes hjemland, ligger hos mange jøder verden over. På tross av
farer for krig, farer for terror, vender de hjem. Det er i seg selv et mirakel. Dere våre trofaste givere er med på å muliggjøre for mange, særlig fra Etiopia og fra de tidligere sovjet-republikkene, å kunne vende tilbake. Dere er med på å gi dem trygghet i Israel. Ved deres hjelp har vi kunnet være med på å sikre barnehager og boområder mot terroristenes raketter og dødbringende granater, og dere viser dem at de ikke er forlatt i en verden som svært ofte ikke viser Israel den solidaritet den burde ha gjort.

Dere muliggjør fortsatt jødisk innvandring til Israel og på denne måten seirer Israel over terroristene! Israel og det jødiske folk vil alltid være dere takknemlig!

Øyvind Bernatek
styrets leder

Hilsen til giverne

Sukkot feires blant annet ved at man bygger en sukka, løvhytte i hagen eller på en veranda som ikke har tak. I denne løvhytten skal man i hvert fall innta sine måltider. I varme strøk som Israel, sover også en del i dem. Løvhytten hvis tak ikke skal være tett og som man skal kunne skimte stjernene gjennom, skal minne oss om vandringen i ørkenen; om overgangen fra slaveri til frihet. Sukkot er en vakker og tankevekkende høytid, hvor også Kohelet, Predikeren, leses. Festen feieres i åtte dager, hvorav siste dag, evt. den etterfølgende dag utenfor Israel, er Simchat Torah; gledesfesten, festen over å ha fått Torah; loven, de fem mosebøker.

På mange måter er det arbeidet vi ved hjelp av de sjenerøse gavene dere gir, som å bygge en stor sukka for mange nye immigranter. Dere bringer jøder hjem til Israel fra flere verdenshjørner og dere hjelper dem til rette i fedrenes land. Hjelpen dere gir er det som trengs for overgangen fra slaveri til frihet, fra undertrykkelse og nød til frihet og trygghet. Dette er den fineste sukka disse nye immigranter noen gang vil få. Det er de som bygger den, men vi hjelper til, de gjør det fysiske arbeidet, men vi hjelper til med å skaffe materialene.

I en verden hvor Israel i stadig større grad isoleres, noe som også merkes innad i landet, kjennes det derfor ekstra godt hver gang noen utenfra gir så sjenerøst som det dere gjør, og særlig når det kommer fra Norge som den i senere tid har valgt en meget kritisk linje overfor Israel og er blitt et land hvor antisemittismen dessverre øker i omfang.

Når de nye immigrantene i Israel som dere enten har vært med på å hjelpe til landet eller i landet, i disse dager setter seg ned i sine små fysiske løvhytter og takker vår Skaper for at de får gjøre det, så vet jeg at de i den velsignelsen de sier, også vil takke vår Skaper for at det finnes mennesker som dere her hjemme i Norge, som har gjort dette mulig for dem. Dere vil for alltid forbli i disses hjerter.

På vegne av alle oss som er aktive i Hjelp Jødene Hjem benytter jeg anledningen til, litt på etterskudd, å ønske dere Shana Tova u Metokkah, et godt og søtt nytt år! Måtte det nye året bli til velsignelse for dere, for vårt land og for Israel og det jødiske folk!

Øyvind Bernatek
styrets leder

Kjære giver!

 

Heldigvis var man klar over at noe kunne skje, og det var alarmberedskap. Han knivstakk seks, men langt fler kunne ha blitt skadet eller drept hvis man ikke visste at en illgjerningsmann var på vei. Hadde den norske regjering fått det som den ville, hadde sikkerhetsbarrieren mellom Israel og disse områdene vært fjernet. Den er i følge utenriksminister Støre et viktig hinder for fred. Virkeligheten er nok heller omvendt. Hadde den ikke vært der ville terrorangrep mot Israel fra disse områdene heller vært den daglige regel enn unntakene, og dette angrepet som skjedde natt til i dag, kunne ha fått et meget stort omfang fordi det trolig ikke ville ha blitt forhåndsvarslet.

Den siste uken har vist hvor utsatt Israel er, men også hvilken indre styrke landet besitter. Blind terror rammet ferierende i nærheten av Eilat ved at busser og privatbiler ble beskutt med automatvåpen og granatkastere. I en av bilene ble to middaldrende søstre og deres ektemenn drept. I alt ble åtte mennesker myrdet i disse aksjonene. Hvor var den norske kondolansen? Hvis den ble sendt, slik Israel kondolerte Norge i juli, er dette ikke kommet frem i media.

Som rett er, gikk Israel til målrettede angrep mot dem som sto bak drapene, med det resultat at det kort tid etter begynte å regne raketter og granater inn over områder i Israel med til dels stor sivilbefolkning. Som alltid når det gjelder terroren fra Gaza, er den alene rettet mot sivile i Israel, men ingen norsk fordømmelse så langt jeg har kunnet registrere.

Hadde våre hjemlige aksjonister med støttespillere i den norske kirke og i regjeringspartiene fått gjennomslag med sin støtte til skip til Gaza, ville det ha blitt åpnet for fri flyt av våpen dit, og vi kan bare tenke på hva som kunne ha skjedd de seneste dager.

Heldigvis er Israel sterkt og samlet når det gjelder kampen mot terrorisme, og ikke minst takket være det helt nye forsvarssystemet “iron dome” ble de aller fleste store dødbringende raketter skutt ned. Det betyr ikke at terroren fra Hams-kontrollerte Gazastripen ikke er uten virkning. Mennesker ble drept, en skole ble truffet, og heldigvis var det ferie, men ikke minst utsetter terroren befolkningen for et traumatiserende stress.

Jeg besøkte selv Kibbutz Nahal Oz tett mot Gaza-stripen i mars, og var bl.a. i en barnehave der. Det var en sterk opplevelse å se hvorledes barna hadde lært en spesiell sang de sang hver gang alarmen for mulig rakett- eller granatangrep gikk, og den gikk flere ganger i uken. I sangen sang og viste de hva de måtte gjøre for å beskytte seg og den ble avsluttet med en “mental øvelse” for å ta bort noe av stresset igjen. Slikt skulle ikke barn være nødt til å lære, men det er dessverre virkeligheten for dem som bor tett på Gaza-stripen hvor Hamas med norsk anerkjennelse regjerer.

Godt er det å vite at vi ved hjelp av deres sjenerøse gaver gjennom mange år både har vært i stand til å sikre tak på barnehaver mot rakettnedslag og å ruste opp bomberom og sikkerhets-skur i dette området. Videre har vi vært i stand til å støtte SELAH som alltid er der og gir krisehjelp til familier som blir rammet av denne terroren. Ikke er dere bare med på å redde liv, men dere hjelper også til med å hele dype sår hos de mange som er blitt direkte berørt av denne terroren.

Jeg håper dere vil fortsette med å støtte vårt arbeid i Israel like sjenerøst i fremtiden også. Det aller viktigste handlingsbudet i jødedom når det gjelder mellommenneskelige relasjoner er “pikuach nefesh” – å redde en sjel. Det er akkurat det dere gjør, og ikke bare én, men mange!

Øyvind Bernatek
styrets leder

Kjære giver!

Israel og svært mange israelere var raskt ute med å kondolere Norge, selv om de visste at mange av de som ble rammet ikke på noen måte støtter Israel og at de til og med aktivt støttet skipskonvoien som skulle gå til Gaza-stripen. Også fra våre støtteprosjekter kom disse kondolansene raskt og med tilbud om hjelp til de rammede. Få land vet mer om både det å bli rammet av blind terror og hvorledes man håndterer sårene etter slike ugjerninger enn Israel. Det har vært Israels byrde, men beklageligvis har store deler av det norske samfunn vist svært liten evne eller vilje til å forstå denne byrden og til å respektere de tiltak landet har måttet gjøre; snarere omvendt. Sikkerhetsbarrieren, som nesten helt har stanset terroraksjoner mot den israelske sivilbefolkningen, fordømmes og kreves fjernet. Ingen i Israel er i utgangspunktet for at den skal være der, men så lenge sterke krefter på den andre siden ønsker å rette terrorangrep mot sivilbefolkningen i Israel, blir den sett på som et nødvendig onde. Hvorfor kan ikke også våre politikere i det minste forstå dette?

En annen hendelse som vever seg inn i dette, er båtaksjonen mot Gazastripen med flere stortingspolitikere som deltagere, og enda mer foruroligende med en norsk biskop som aktiv støttespiller. Hensikten med denne konvoien,
som riktignok ble en total fiasko, er å få opphevet Israels begrensede blokade av området; en blokade som er i samsvar med folkeretten. Hva betyr det i klartekst hvis disse aktivistene skulle nå frem? Jo, at Hamas, som styrer Gazastripen, ville få full tilgang til raketter og andre våpen, slik at de kan intensifiere deres “grunnlovfestede” kamp for å utslette Israel og det jødiske folk. Dette støtter i realiteten altså en norsk biskop! Det ligger utenfor min fatteevne at den norske kirke kan akseptere noe slikt. Igjen er det tydeligvis ikke problematisk med sivilrettet terror så lenge den ikke rammer Norge, men bare rammer verden eneste jødiske stat.

Vi må imidlertid ikke gi opp, vi må fortsette å kjempe mot antisemittisme, som dette i mine øyne klart er et uttrykk for. Vi må kjempe for Israels rett til å eksistere som en trygg og suveren jødisk stat. Vi må fortsette å hjelpe jøder som ønsker å komme hjem til Israel, men som ikke har midler til det, eller som hindres av myndighetene i de land de bor i, og vi må fortsette å hjelpe dem på deres nye start i Israel!

Dette gjør dere, det er humanisme og nestekjærlighet av edleste sort. Takk for at dere er der for Israel og det jødiske folk!

Øyvind Bernatek
styrets leder