Vi må fullføre oppdraget med å ta de etiopiske jødene hjem til Israel!

De siste to-tre årene har det kommet 3600 nye etiopiske immigranter til Israel hvert år – nokså jevnt 300 pr måned. Dette vil fortsette enda en tid framover, men det blir stadig færre jøder tilbake i Etiopia nå.

Innvandringen av de etiopiske jødene har vært et eventyr – for Israel og for etioperne selv. Samtidig som denne folkegruppen har betydd og betyr så mye positivt i det israelske samfunnet, har denne innvandringen ført med seg enorme utfordringer og enorme kostnader for Israel.

Vi kan ikke si så mye om alt dette her, bare minne om at de etiopiske jødene kommer fra landsbygda og må ha en langvarig og kostbar innføring i livet i et utviklet land som Israel.

Mens immigranter ellers trenger 6 måneders innføring i språk osv. i innvandringssentrene, trenger de etiopiske immigrantene ofte 3 år. Det forteller mye. Det var svært interessant og fint å få besøke Etiopia for et par år siden, møte med de nye immigrantene og se og høre hvor mye energi de la i forberedelsene til et nytt liv i Israel.

Men det nytter! Nå omfatter den etiopiske folkegruppen i Israel vel 100 000 mennesker – og mange av dem gjør en flott innsats på mange områder, blant annet i Forsvaret. Etter hvert har flere tusen unge i gruppen gjennomført videregående utdanning, og et par tusen er nå studenter ved høyskoler og universiteter. Noen har gjennomført en slik utdanning og er i arbeid i det israelske samfunnet. Den første etiopieren har nå også tatt en doktorgrad!

I Hjelp Jødene Hjem har vi i flere år støttet arbeidet med å bringe de etiopiske jødene hjem – og å forberede dem for et nytt liv. Vi må fullføre oppdraget! Også i år har vi gitt en stor bevilgning til de etiopiske immigrantene. Dette prosjektet må gå videre til det er sluttført!