Tannhelse for nye immigranter

Dental Volunteers for Israel (DVI) er et prosjekt HJH har støttet i mange år. Denne tannhelseklinikken er et fantastisk tilbud for svakerestilte immigranter bosatt i Israel, som ikke har råd til å gå til “vanlig” tannlege.
 
Hvor fantastisk denne klinikken er fikk 4 år gamle Feige nylig oppleve, da hun og familien ankom fra sitt krigsrammede hjemland Ukraina, og Feige hadde store smerter i munnen. Innen et døgn fra de var ankommet trygghet i Israel, hadde det blitt ordnet time hos DVI, og de fikk lettet på smertene og ordnet opp. Feige kunne endelig, etter en lang, skremmende, og smertefull reise fra krigen, spise, snakke og smile som andre barn😄
 
Du kan gi en gave til DVI gjennom vipps til HJH på nr: 79332

Et hjem for traumatiserte jenter

Liat hadde en vanskelig barndom, preget av en far som forlot familien, en mor som ikke tok vare på henne, og hun endte opp i barnevernets varetekt. Liat hadde det ikke bra, hun følte at fosterfamilien prioriterte sine egne, biologiske, barn og at det var ikke plass til henne. Da muligheten for å gå på internatskole som tenåring kom, grep hun sjansen. Hun så på forskjellige skoler, men da hun kom til Gumat Chen første gang beskriver hun det slik: «Jeg visste jeg endelig hadde funnet et hjem! Et virkelig hjem denne gangen!»
 
Gumat Chen er på Kibbutz Saad i Negev, og er et av prosjektene HJH støtter. Her er det plass til 48 jenter i alderen 14-18 år fra ulike områder over hele landet, som har opplevd alvorlige traumer på grunn av vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep.
 
Vil du bidra til dette gode arbeidet?
Gi en gave til HJH på vipps 79332 eller til konto 3000.21.42828 i dag!

Hjelp til etiopiske immigrantbarn

Et av HJHs prosjekter i Israel er Shaham-prosjektet hos Youth Futures.
Her gis etiopiske barn hjelp for å klare seg bedre på skolen. Her får barna leksehjelp, sosial og kulturell opplæring, hjelpe til å se egne prestasjoner og forbedringer, hjelpe til å se sammenheng mellom skole og fremtidig jobbsituasjon, og ikke minst får foreldrene hjelp forstå hva som skjer på skolen ved å hjelpe til med kommunikasjonen mellom skole og foreldre.

Strøm av immigranter fra eks-Soviet

Strømmen av flyktninger og immigranter fra eks-Soviet til Israel fortsetter som følge av krigen i Ukraina.
Flere titalls tusen ukrainske flyktninger er ankommet Israel ila 2022, men det er også over 26 000 russiske jøder som har ankommet så langt i år, mens over 35 000 venter fortsatt i Russland på å få papirer i orden til å flytte til Israel.
Dette øker behover for midler til mange av HJHs prosjekter for nyankomne immigranter i Israel, og du kan bidra ved å gi en gave her eller Vippse til 79332.
Takk for din støtte!

Hjelp til immigranter fra india

Et nytt prosjekt hos HJH i år er Mah Yakar Chasdecha i Tsfat. Det er en liten, nærmest familiedrevet organisasjon, basert på hovedsakelig frivillig arbeid, som har tatt på seg å hjelpe 40 indiske jødiske immigranter. Grunnleggerne av Mah Yakar Chasdecha så med fortvilelse at disse nye immigrantene, selv etter at de var ferdig med fem måneder med hebraisk undervisning på ulpan og var flyttet ut av absorberingssenteret nærmest mistet evnen til fungere i samfunnet. Mah Yakar Chasdecha hjelper nå disse immigrantene til å forstå hvordan det israelske samfunnet fungerer, hvordan man får seg arbeid, samt det er blitt et senter for feiring av helligdager, bryllup, fødsler og mer. En helt sentral og viktig del av livene til disse immigrantfamiliene!

Hjelp til immigrantbarn fra Etiopia

Et av prosjektene HJH støtter i 2022 er Arugot. De har et senter i Haifa hvor etiopiske nyankomne barn i første og andre klasse får hjelp til å klare seg på en vanlig israelsk skole. Ved å gripe inn tidlig i barnas liv kan de forhindre at barna får store kunnskapshull, de kan behandle traumer på et stadium der de ikke er så omfattende, og barna blir raskere integrerte.

HJH støtter fotball for israelsk ungdom

Et av prosjektene HJH støtter er Afikim, som blant annet driver flere læringssenter og skolefritidstilbud rundt om i Israel. Her kan immigrantbarn få solid ekstraundervisning, sunne måltider, fysisk aktivitet og kulturelle impulser. Like viktig som utdanning er også det å styrke barnas tro på å utvikle egne evner og bevissthet om moral og verdier. På bildet ser vi Yasmin fra Afakim som lærer barna at det er viktig å ta godt vare på nabolaget sitt, for eksempel ved å gjøre samfunnsnyttige oppgaver som å plukke søppel.

Hjelp til utsatte unge immigranter

HJH har i flere år støttet ELEMs arbeid for unge immigranter som har fått en for vanskelig start på livet i Israel. Sammen har vi kunnet redde mange unge, og gått gitt dem et verdig liv. I år støtter vi ELEMs MIX-senter i Holon, som gjør en utrolig viktig jobb for svakerestilte og utsatte unge immigranter!

En av de som har fått hjelp av ELEMs MIX-senter er Andre, som kom til Israel fra Russland da han var 7 år gammel. Innen han var 16 hadde han allerede fått 36 siktelser mot seg, som involverte alt fra innbrudd og narkotika, til drapsforsøk. Takket være MIX-senteret, militærtjeneste i IDF og et inderlig ønske om å endre livsførsel, klarer han seg nå godt. Andre bidrar nå som frivillig i MIX-senteret, og er der et levende bevis for nye unge deltakere at det faktisk er mulig å snu opp ned på livet, uansett hvor mørk det ser ut.