Gi dem et trygt tak over hodet!

Støttemarkering for Israel 15. oktober

Kom til støttemarkering for Israel i Oslo søndag 15. oktober kl. 16

Israel har opplevd den største massakren av sivile noensinne, den største pogromen av jøder siden Holocaust. Mer enn 1.000 israelere er drept og mer enn 130 kidnappet. Tusenvis er skadet.

Nå trenger vi å vise støtte til Israel mer enn noen gang før! Med Israel for fred (MIFF) og andre organisasjoner avholder støttemarkering for Israel søndag 15. oktober kl. 16 utenfor Stortinget.

Spre ordet og kom med flest mulig! MIFF oppmuntrer lokalforeninger/ organisasjoner/ klubber/ menigheter til å sette opp felles transport inn til demonstrasjonen. Ta med israelske flagg. Det er bare paroler som er godkjent av arrangørene som vil brukes (deles ut på demonstrasjonen).

Du kan også melde deg på via Facebook-invitasjon og invitere flest mulig venner på denne måten.

Foreløpige talere og innslag:

 • Stortingsrepresentant Sylvi Listhaug, partileder Fremskrittspartiet
 • Stortingsrepresentant Dag-Inge Ulstein, Kristelig Folkeparti
 • Stortingsrepresentant Ingjerd Schou, Høyre, påtroppende leder for Israels venner på Stortinget.
 • Eigil Jespersen, leder i Venner av Israel i Norsk Arbeiderbevegelse
 • Lars Johan Nordgård, styreleder i Med Israel for fred (MIFF)
 • Rolf Kirschner, tidligere styreleder for Det Mosaiske Trossamfund i Oslo
 • Elias Linder, svensk-israelsk jøde som bor i Norge, familie i Israel. Forsvarer Israel på Twitter.
 • Øyvind Bernatek, styreleder Hjelp Jødene Hjem
 • Israels nasjonalsang Hatikva

Flere innslag kommer!

PAROLER

 • Stopp Hamas!
 • Israel har rett til selvforsvar!
 • Frigi gislene!
 • Det er ikke noe «men»!
 • Massakrer kan ikke unnskyldes!

Disse organisasjonene slutter seg til demonstrasjonen (i alfabetisk rekkefølge):

 • Den Norske Israelsmisjon
 • Exodus Nord
 • Fellesinnsamlingen for Israel
 • Felleskomiteen for Israel
 • Hjelp Jødene Hjem
 • Hjerte for Israel
 • Jødisk Nasjonalfond-KKL Norge
 • Norge Israel-foreningene
 • Norsk-Israelsk Handelskammer
 • Ordet og Israel
 • Venner av Israel i Norsk Arbeiderbevegelse (VINA)

Når bestemor blir “mor” igjen

Når bestemor blir “mor” igjen fordi barnas foreldre gikk bort under tragiske omstendigheter, er det godt at organisasjonen Selah er tilstede med hjelp! Familiene som får hjelp gjennom Selah er ofte helt avhengige av hjelp utenfra for å få hverdagen og livet til å gå rundt, og uten en velferdsstat slik vi har i Norge, kan en slik oppgave virke uoverkommelig. Uten gavene fra norske faddere ville det heller ikke vært mulig for Selah å hjelpe så mange familier som har opplevd motgang og uforutsette tragiske hendelser🙏

Kunne du tenke deg å bli fadder til et barn i Israel?

Les mer her.

Masseflukt fra Russland

Den pågående konflikten i Ukraina har hatt betydelige konsekvenser, ikke bare for det ukrainske folket, men også for russiske jøder som har funnet seg fanget i tumultene. Siden februar 2022 har nesten 70 000 immigranter fra Russland søkt tilflukt i Israel, drevet av ønsket om en tryggere og mer stabil fremtid.
 
Blant disse er Leah (bildet), en atten år gammel russisk jøde. Leah er en sterk ung kvinne, som på grunn av sitt engasjement mot krigen i Ukraina måtte flykte fra Russland og har funnet sikkerhet i Israel. Hun var med på demonstrasjonene mot krigen i Russland, og kjente seg ikke lenger trygg i sitt hjemland.
 
Heldigvis er Israel en sikker havn for jøder på flukt, og Leah føler seg nå endelig trygg igjen.
 
Du kan bidra til å hjelpe flere jøder på flukt til en trygg ny hverdag i Israel via vipps til 79332💙

Shluvim tar ansvar for barna!

Shluvim er et av 28 prosjekter som får støtte fra HJH i 2023.

De arbeider med å gi stabil læring og skoledag til de barna som har lærevansker, atferdsmessige og emosjonelle vansker, som en årsak av, eller en forverrelse av å leve ved Israels sørlige grense med terroren fra Gaza-stripen. Hvert år får 1500 barn i alderen 3-12 år nyte godt av Shluvims arbeid. Mellom 70 og 94 prosent av barn i regionen har fått diagnosen post traumatisk stresslidelse (PTSD).

Du kan være med og bidra gjennom en gave til vipps 79332 💙

Jødisk flyktningdag 2024

Gabi Nachmanis familie måtte reise fra Egypt etter 1948. Onkelen ble drept og moren skadet i et angrep på et jødisk teater i Kairo, og familien ble så truet av politiet til å reise fra alt de eide innen 3 uker. De flyktet til den trygge havnen Israel. Hvordan har det påvirket ham og familien? 

Gani kommer på markeringen av jødisk flyktningedag i november og forteller sin historie!

Dagen markeres i Oslo, Bergen, Stavanger og København, du kan lese mer og se datoer på flyktningedagen.no

Kulturkalenderen for 2024

Kulturkalenderen for 2023/2024 er snart på vei fra trykkeriet!
For å være sikker på at du får ditt eksemplar så snart de er klar, kan du forhåndsbestille den her: Kulturkalenderen 2023/2024

Skulder ved skulder

Katef Lekatef, et av HJHs prosjekter, ble grunnlagt med en visjon om å utjevne ulikhetene og bryte syklusen av fattigdom blant underprivilegerte familier i Israel. Siden 2005 har de hjulpet over 3500 familier ut av fattigdomssirkelen til å bli selvstendige familier som ikke trenger sosialhjelp. I år får 120 familier hjelp, mange av dem immigranter fra Ukraina, Russland, Etiopia, India, Venezuela og andre land. Katef Lekatef betyr “skulder ved skulder”, og er et betegnende navn på måten de arbeider på, ved å være tett på dem de hjelper.

Bildet viser en familie på 12, som kom til Israel fra Tunisia i 2020, og som har fått viktig hjelp av Katef Lekatef til å etablere seg i sitt nye hjemland!

Du kan bidra til dette arbeidet med en gave til Vipps 79332!

Med fokus på de eldre

Hadassah-sykehuset i Jerusalem er et av Israels store og fremgangsrike sykehus, her skjer det både viktig forskning og livreddende medisin hver dag. Mer stillferdig er nok prosjektet HJH støtter, et prosjekt for de eldre immigrantkvinnene – der er fokus på helse, sunt kosthold og samhold i sentrum. Men det gjør ikke prosjektet mindre viktig: Det er med på å endre livene til det bedre for eldre immigrantkvinner, og gjennom dem mange immigrantfamilier i Jerusalemsområdet!

Det å være pensjonist i nytt land gir egne utfordringer til den eldre generasjonen som ikke har arenaer som jobb og skole å bli integrert på. Derfor er Hadassahprosjektet så viktig. Det kan godt nevnes at disse besteforeldrene også ofte har mye ansvar for familie og barnebarn og at kunnskap de får gies videre innad i familien.

Du kan bidra til dette arbeidet med en gave til HJH via vipps 79332!

30 år med utrettelig arbeid!

Organisasjonen Selah, som HJH støtter, har hjulpet over 20 000 immigranter i Israel gjennom kriser i 30 år, helt siden 1993. De gjør et viktig arbeid for de svakeste, ofte foreldreløse barn, og gjennom fadderskapsprogrammet HJH har med Selah, kan også våre norske givere hjelpe disse barna til å få et mye bedre liv❤️

Vil du bli fadder til et barn i Israel?
Les mer om fadderskap i Israel