Styret

Leder: Øyvind Bernatek

Rolf Gunnar Heitmann

Ida Husveg

Ola Liland

Jan Benjamin Rødner

Varamedlemmer:

Margit Apelthun

Erene Solsvik Bruvik

Ansatte

Daglig leder: Rebekka Rødner (i svangerskapspermisjon ut juni 2016)

Daglig leder i svangerskapspermisjonstiden: Lill-Hege Forberg

Kontormedarbeider: Andreas Emil Hjertaker

Disse står bak Hjelp Jødene Hjem

  • Det Norske Baptistsamfunn
  • Det Norske Misjonsforbund
  • Den Evangelisk Lutherske Frikirke
  • Fellesinnsamlingen for Israel/ Magbit
  • Den Norske Israelsmisjon
  • Norge-Israel-foreningene
  • Med Israel for fred
  • Ordet og Israel
  • Det Mosaiske Trossamfund
  • De Frie Evangeliske Forsamlinger