Ny gaverekord for HJH i 2007

På grunn av den gode gaveinngangen ble det også overført større beløp enn tidligere til prosjektene, nærmere 8 mill. ble brukt til immigrasjonen, integrasjonsarbeid og informasjon. Mer vil bli bevilget etter hvert utover i det nye året.

Nå vil vi først av alt takk dere givere som trofast har gitt til dette arbeidet gjennom året. Takk for større og mindre gaver, alt har vært viktig for at resultatet ble som det ble. De store gavene har betydd mye, men de mange mindre har også sin betydning i sammenhengen. “Mange bekker små, gjør en stor å”. Slik har det vært i tidligere år og slik er det også i det nye året vi er inne i.

Vi vil fortsette arbeidet for fullt i 2008. Det gjør vi fordi vi vet at behovene er fortsatt store, og vi vet at dere – HJH-giverne – vil være med i det arbeidet vi har tatt ansvaret for framover! Løfter vi sammen – hver enkelt av oss – vil dette gå bra.

Godt nytt år!