B’Yachad hjelper de fattigste

Jordan Herzberg (t.v.) leder et fantastisk arbeid på 60 steder i Israel.

Med kun to ansatte driver B'Yachad et omfattend, frivillig arbeid for vanskeligstilte immigranter på 60 steder rundt om i Israel.

I forbindelse med inspirasjonssamlingen/ representantskapsmøtet i HJH i oktober besøkte lederen i B’Yachad oss, og vi ble bedre kjent med han og arbeidet. Etter både å ha intervjuet Jordan og hørt han fortelle om arbeidet han står i, ble jeg imponert over hva den vesle organisasjonen makter å gjøre med små midler. De har avdelinger i ca. 60 byer og tettsteder over hele Israel. Målgruppen er de fattigste av de ofte store immigrantfamiliene med mange barn, og dem er det mange av i Israel i dag. Også andre grupper vanskeligstilte får hjelp.

Store sosiale forskjeller
Det er store sosiale og økonomiske forskjeller mellom innvandrerne i Israel. I dag har Israel ca 700 000 barn og unge som lever under fattigdomsgrensen – så utfordringene er enorme. En del av problemet i Israel i dag er at mange ressurssvake innvandrere blir bosatt i utkantene – nord og sør i landet – ofte i småbyer og tettsteder. Der makter ikke det sosiale apparatet, skoler og barnehager, å gi de nye immigrantene, særlig barn og unge, den støtten de trenger de første vanskelige årene. Ett problem er for eksempel at på grunn av budsjettkutt blir skoledagene kortere. Skolene slutter noen ganger kl. 13, og mange familier makter ikke selv å følge opp barna med lekselesing og fritidsaktiviteter.

HJH står for halve budsjettet
Prinsippet for arbeidet er enkelt. B’Yachad får mat, medisiner, klær osv. hos de som har, og deler ut til dem som trenger det mest. Jordan fortalte engasjert om det hele: Hæren gir oss lagerbygninger som er ledige, og låner ut lastebiler til å kjøre hjelpen ut. Bønder gir oss store mengder poteter, grønnsaker og frukt, varehuskjeder gir oss mat som er i ferd med å gå ut på dato, apotek og legemiddelfirmaer gir oss medisiner. Og vi deler ut! “Vi serverer også varme måltider i sentrene våre, og gir leksehjelp og ekstraundervisning til de som trenger det.”

Et fantastisk arbeid drives i sentrene rundt i hele Israel. Flere tusen får kontinuerlig hjelp. Dette er mye takket være hjelpen fra HJH. Den betyr svært mye for hele virksomheten. De 40 000 amerikanske dollar som vi bevilger, utgjør ca 50 prosent av hele budsjettet. B’Yachad er et svært godt eksempel på hvor effektivt hjelpearbeid kan drives i Israel. Det aller meste av det store arbeidet over hele landet drives av frivillige; det er bare et par ansatte som administrerer det hele.

Det er flott å få være med på noe slikt. Får vi nok midler inn nå fram til årsskiftet, vil vi gi en tilleggsbevilgning til B’Yachad.