Vær bevisst når du handler – kjøp israelske varer

Dette er en liten oppfordring om også å være bevisst og støtte israelsk landbruk og industri når vi handler! Ikke minst i dagligvarebutikkene kan vi finne mange varer fra Israel – og vi kan alle sammen lete oss fram til dem.

Mange har nok gjort det allerede – for importen fra Israel til Norge har steget betydelig siste året. Heldigvis har ikke den boikotten som det ble oppmuntret til, lykkes i det hele tatt. Snarere tvert om – importen har økt kraftig.

En grunn til å kjøpe israelsk, er altså å støtte den jødiske staten og næringslivet i Israel. En annen grunn er at de aller fleste israelske varene som eksporteres er av svært høy kvalitet – de kan måle seg med det beste på markedet.

La oss alle være bevisste og kreative i vår Israel-støtte.