Takk for gavene til immigrantene

En varm takk fra alle de titusener immigrantene som har fått hjelp så langt i år! Det er fantastisk å oppleve den takknemligheten og varmen vi møter fra prosjektene og brukerne, jeg håper vi makter å formidle noe av den videre til dere. Det håper jeg vi gjør også gjennom denne avisen ved at vi lar prosjektene komme til orde.

Vi ser også at mange givere føler og opplever at det de er med på er interessant og meningsfylt, enten det er ved å besøke Israel og prosjektene eller de får informasjon om arbeidet på andre måter. Dere givere er alle en viktig del av HJH-arbeidet. Og HJH er viktig for den jødiske innvandringen til Israel. Det vil vi gjerne igjen understreke.

Vi har formidlet noen ekstra utfordringer dette året – og midlene er kommet inn og sendt videre. Det gjelder spesielt tilskuddene til bomberommene i Negev og hjelp til innvandringen fra Etiopia. Vi har allerede overført mye penger til Israel i år. Samtidig ser vi at utfordringene og behovene er store på flere felter i dette arbeidet. Vi må fortsette for fullt også resten av året, nå er vi i innspurten. Jeg vil gjerne omskrive ordtaket litt: Mange bekker – små og store – blir en stor elv! Takk for dine gaver resten av året!