Det kom 7000 nye innvandrere fra Russland i 2007

Boris Altschuler leder arbeidet i Moskva - og har ansvaret for Help Jews Home-siden.

Ulpan Halom. Dir. Felix Feinberg ved tavlen.

 

Så vil Hjelp Jødene Hjem fortsatt støtte de to prosjektene våre for fullt, både økonomisk og på annen måte. Kontakt og oppmuntring er viktig, også for lederne ved språkskolen Ulpan Halom i St. Petersburg og i senteret Movement without Frontiers i Moskva.

Vi har kontakt og forstår at arbeidet går jevnt og godt ved begge sentrene. I St. Petersburg er flere ulike klasser i gang med hebraisk-undervisningen – og i Moskva står Boris Altschuler og medarbeiderne hans på med arbeidet.

Vi fikk klare signaler fra St. Petersburg før jul at de hadde behov for mer midler – og da var det fint at Hjelp Jødene

Hjem hadde anledning til å gi en ekstrabevilgning på $10 000. Vi har fått en varm takk tilbake – den sender vi videre til dere givere som gjør dette mulig.

Oppgaven med å motivere og hjelpe russiske jøder “hjem” til Israel var HJHs “første kjærlighet” og vi vil altså fortsette dette arbeidet for fullt.

Vi trenger fortsatt din hjelp til det – og vi vil komme tilbake med mer informasjon om arbeidet i St. Petersburg og Moskva.