Oppføringer av Torbjorn Ekroll

Yad Sarah hjelper 400.000 årlig

I dag driver Yad Sarah-organisasjonen i Israel et fantastisk, allsidig omsorgs- og hjelpearbeid i hele Israel. Og alle i landet kjenner Yad Sarah – de har 103 avdelingskontorer rundt i landet. Hvert år får ca 400 000 mennesker direkte hjelp av organisasjonen – og hittil har ca. halvparten av Israels befolkning benyttet seg av Yad Sarah.

Nye tiltak for immigranter på Yad Sarah

Alle HJH-givere kjenner Yad Sarah, den fantastiske israelske organisasjonen som i dag har 100 avdelingskontorer og 6 000 frivillige og som gjør et svært viktig arbeid i det israelske samfunnet.De driver bl.a. hjelpemiddelsentraler for eldre og handikappede – og har ansvaret for trygghetsalarmene i hele landet.

Hjelp Jødene Hjem – et teamarbeid!

Hjelp Jødene Hjem-arbeidet har vært, er og skal være et teamarbeid. Ti delvis store jødiske og kristne kirkesamfunn og organisasjoner med titusenvis av medlemmer står bak dette unike tiltaket. Da ligger det i sakens natur at en må ta hensyn til de enkeltes ønsker og holdninger – og utforme retningslinjer for arbeidet som alle kan slutte seg til og være enige i.