Barn og unge

Barna og de unge er Israels fremtid. Disse unge immigrantene er de som skal bygge og skape i Israel i årene fremover. De nye immigrantene kan trenge litt ekstra hjelp. Overgangen til et nytt land kan være stor. Familien har kanskje ikke mange ressurser selv, lite nettverk og lokalkunnskap og barna er ekstra sårbare. Da er det godt å få støtte gjennom et av HJHs prosjekter.