Stor aktivitet i Hjelp Jødene Hjem i sommer

Ved siden av de faste nyhetsbrevene til giverne våre, har vi også sendt ut tre giroer gjennom noen av de bladene og avisene vi samarbeider med. Den ene giroen var et spørsmål om en
ekstra gave til 4 bomberom i Sderot-området. Denne også ga gode gaver – og vi har allerede sendt pengene til Israel.

Som omtalt annet sted i nyhetsbrevet har gaveinngangen vært svært god de siste månedene, og vi ligger så langt foran budsjettet vårt.

Vi har også denne sommeren vært representert på flere større kristne stevner og ved sommersamlingene til flere av organisasjonene og kirkesamfunnene som står bak HJH. Her har vi orientert om arbeidet og delt ut informasjonsmateriell.

Vår faste frivillige ambassadør, Halvor Kveset, har også denne sommeren besøkt flere av de store kristne stevnene – og møtt stor interesse for Israels-arbeidet. Nå har han reist på en to måneders møte- og informasjonstur til Nord-Norge. I Nordland, Troms og Finnmark har han planlagt nærmere 30 besøk i menigheter, bedehus og skoler. Halvor informerer og deler ut materiell osv. Vi synes det er flott at han tar på seg denne viktige oppgaven. Vi ønsker ham lykke til på en lang og strabasiøs tur – og vi vil være med å be for ham denne tiden.

Også på flere av prosjektene våre har det vært en travel sommer. Hver dag kommer det nå gjennomsnitt 50-60 nye immigranter til Israel. De fleste kommer fra Russland, Etiopia, Frankrike og USA. Vi kommer tilbake med mer informasjon om alt dette – og om nye utfordringer vi har fått – i nyhetsbrevene framover.