Styrets leder skriver lederartikkel i våre nyhetsbrev som kommer ut 11 ganger pr år. Her vil du kunne lese lederen som publiseres i nyhetsbrevene.

Øyvind Bernatek Styrets Leder

Kjære giver

Tusen takk for all støtte i 2016. Vi går inn i 2017 med fornyede krefter.
Øyvind Bernatek Styrets Leder

Kjære Giver!

I august hadde vi en fadderskapsaksjon, og mange nye barn og unge i Israel fikk faddere. Yngre etiopiske innvandrere og eldre holocaust-overlevende er noe av det vi kan lese om i dette nyhetsbrevet.
Øyvind Bernatek Styrets Leder

Kjære giver!

Ett av de mange gode prosjektene vi støtter i Israel er Sela – Israel Crisis Management. Med denne organisasjonen har vi også inngått et fadderskapsprosjekt som virkelig betyr noe for de barn og unge som er foreldreløse, og de har blitt dette som følge av en tragisk hendelse etter at familien kom til Israel. Dette kan dere lese mer om i dette nyhetsbrevet. Det er dessverre få tegn til lysning når det gjelder jødehatet verden over. Mørke krefter nører opp under disse hatets flammer, og stadig flere jøder i svært mange europeiske land, har mistet troen på en trygg fremtid for seg og sine i de landene de nå bor i og velger å bosette seg i Israel. Takk for all den støtte dere gir Israel og det jødiske folk, og jeg håper dere fortsatt vil ha anledning til å hjelpe til i vårt arbeid.
Øyvind Bernatek Styrets Leder

Kjære giver!

Hjelper folk fra forfølgelse, krig og jødehat. Ukrainske immigranter trenger hjelp. Selah hjelper både med språk og kulturforskjeller.

Kjære giver!

25 års feiringen vår i mai, og valg av styre på representanskapsmøte. Antisemittismen er på fremmarsj i Europa, og også her hjemme.

Kjære Giver!

Takk til de mange frivillige som har jobbet disse 25 årene og til de mange giverene. Takk til dere mange som ikke godtar jødehatet, til dere mange som forsvarer Israels rett til å eksitere som en suveren og demokratisk jødisk stat, takk til dere som hjelper jøder hjem til Israel!
Øyvind Bernatek Styrets Leder

Kjære giver!

Det er en dyster tid for Europas jøder hvor drapet på den jødiske vakten ved synagogen i København, Dan Uzan, er den siste grusomme hendelse i en lang kjede med fanatisk antisemittisme i Vest-Europa særlig forvoldt av islamister. Samtidig er situasjonen for mange av Ukrainas jøder prekær. Dette viser hvor viktig det er at Israel eksisterer som en trygg havn, som et felles hjemland, for alle verdens jøder.

Kjære giver!

I 25 år har Hjelp Jødene Hjem hjulpet vanskeligstilte jøder hjem til Israel og i Israel dersom det har vært behov for det. HJHs givere har et eierskap i dette mirakelet!

Kjære giver!

Det er mørke skyer over mange steder av Europa for dets jødiske befolkning. Ved å støtte vårt arbeid er dere både med på å hjelpe jøder ut av Ukraina og hjem til Israel og med på å hjelpe nye immigranter i Israel dersom de møter spesielle utfordringer, uansett hvor de kommer fra, med en ny start i livet. Noen bedre måte å vise støtte og sympati for Europas jødiske befolkning kan jeg vanskelig tenke meg. Takk for at dere er der for dem når de trenger det som mest!
Øyvind Bernatek Styrets Leder

Kjære Giver!

Vi i Hjelp Jødene Hjem, er med på å hjelpe jøder fra Ukraina hjem til Israel, og vi er med på å hjelpe dem og mange andre nye immigranter til rette i Israel i en ofte vanskelig ny situasjon. I dette nyhetsbrevet kan du lese om hvorledes et av de prosjektene vi støtter, Jews In Crisis, nå er svært aktive i Ukraina og i Israel for å hjelpe så mange som mulig hjem til Israel. Det er mørke skyer over mange steder av Europa for dets jødiske befolkning. Ved å støtte vårt arbeid er dere både med på å hjelpe jøder ut av Ukraina og hjem til Israel og med på å hjelpe nye immigranter i Israel dersom de møter spesielle utfordringer, uansett hvor de kommer fra, med en ny start i livet.
Øyvind Bernatek Styrets Leder

Kjære Giver!

2015 er vårt 25 år. Vi skal se hva på hvilke utfodringer de vi har som mål å hjelpe har fremover. I det siste året har den jødiske innvandringen fra mange vestlige land, og da særlig fra Frankrike, økt voldsomt på grunn av den sterkt økende antisemittismen

Kjære giver!

Terrorister på Gazagrensen ville angripe kibbutz i Sør-Israel på Rosh Hashana. Heldigvis ble deres onde planer avslørt og avverget.

Kjære giver!

Den siste tiden har vist hvor viktig arbeidet HJH gjør er.

Kjære giver!

3 unge gutter har blitt kidnappet på veien hjem fra skolen. Vi er alle redde for hva som kan ha skjedd med dem - likevel er norske medier stumme.

Kjære giver

Styrets leder, Øyvind Bernatek, gir en oppdatering både om HJHs arbeid og om situasjonen i Europa når det gjelder antisemittisme.
Øyvind Bernatek Styrets Leder

Kjære Giver!

2013 ble et meget godt år hvor vi nådde et optimistisk budsjett! Gjennom våre prosjekter har vi hjulpet jøder hjem til Israel. De har fått søtte gjennom prosessen med å etablere seg på nytt, skaffe seg kunskap og bli intergrert i samfunnet de nå skal leve i. Prosejtene vi støtter gir læring og kunskap til å skaffe seg jobb, bosted og hjelp til selvhjelp. Barn og unge har fått sin del gjennom fadderordnignen vår og gjennom andre prosjekter som går på utdanning og helse. ca 25 prosjekter får årlig vår støtte, og da gir det seg selv at vi også klarer å hjelpe svært mange enten til Israel eller i Israel.

Click here to add your own text