Vi skal få regne med Guds velsignelse

Det er veldige ord det Gud her sier. Det gjelder først og fremst jødene, men det gjelder også oss – den som velsigner deg – Abrahams ætt. Og historien har vist klart og tydelig, at Gud har holdt sitt løfte til Abraham fram gjennom slektene! Det er ingen ting som forteller at han ikke holder sitt løfte om sin velsignelse mot dem som er glad i, hjelper, støtter og velsigner jødene. Mange av oss har opplevd det – klart og entydig.

Jeg tror at Guds velsignelse manifesterer seg på mange måter i menneskers liv, vi opplever Guds uendelige godhet og omsorg på så mange måter, når vi makter å leve slik at han får velsigne oss. Velsignelsen gir seg utslag både åndelig, materielt og menneskelig, uten at vi kan gå nærmere inn på dette her. Blant annet manifesterer velsignelsen seg ofte i et godt liv, god helse og en god familie. Men også motgang, sykdom og vansker hører livet til for alle. Både jeg og dere som leser dette har opplevd det.

Det som har skjedd med innvandringen til Israel både før og etter 1948 og de siste 18-20 årene, er så klart i Guds vilje. “Jeg løfter min hånd til tegn for folkeslagene…” “Så kommer de med dine sønner på armen og bærer dine døtre på skuldrene…” står det blant annet i Jesaja 49.

Også i Jeremia 31 sies det så klart: “Jeg fører dem tilbake fra landet i nord, jeg samler dem fra jordens ytterste ender, blant dem er det både blinde og halte, ja, svangre og fødende kvinner med…” “…Det er håp for din fremtid, sier Herren, barna skal vende hjem til sitt land.”

Vi har sett det skje foran våre øyne, enten vi har sett det på TV, lest om det, eller sett det når vi tok i mot immigrantene på flyplassen i Tel Aviv eller møtte dem på de mange prosjektene rundt i Israel. Det er stort – det er gjort av Herren – og det er hans velsignelse mot sitt ofte forfulgte folk, vi er vitne til.

Vi har fått gå i ferdiglagte gjerninger – og er privilegerte som får være med i dette store arbeidet. Personlig har jeg ofte måttet takke for at jeg har fått være med på noe så spennende og interessant
som HJH-arbeidet er. Kontakten med Israel og jødene har åpnet en ny verden for meg – både åndelig og menneskelig. Slik vet jeg mange av oss som har fått være med på turene våre – og som har engasjert seg ellers som givere og medarbeidere – har opplevd det!

“Så dro Abraham av sted” står det videre i 1 Mosebok 12. Abraham måtte være lydig mot kallet og utfordringene for at Guds plan skulle fullføres – og Gud skulle få velsigne ham. Slik er det med oss også – vi må starte eller fortsette oppgavene for Guds folk. Og vi vil være utholdende og trofaste i å støtte Guds plan på vår del av det store arbeidet med å fullføre planen.