Stabil innvandring i 2007

Men det som er viktigere enn de endelige tallene, er at fremdeles, som tilfellet har vært de siste årene, kommer ca 1/3 av immigrantene fra ex-Sovjet (ca. 7.000), ca 4.000 fra Etiopia og ca. 4.000 fra Vest-Europa. De andre kommer som tidligere fra mange land og alle verdensdeler. Spesielt var det interessant at en gruppe på hele 40 iranske jøder kom til Israel i slutten av året.

Ved utgangen av 2007 er det kommet vel 3 mill. immigranter etter 1948 – og hele 1.75 mill. etter seksdagers-krigen i 1967.

En ting er selve innvandringen, noe annet er integreringen og tilpasningen til det nye samfunnet immigrantene kommer til, – en både krevende og kostbar prosess for mange av dem. Bolig, språk, etterutdanning, utdanning for barna o.s.v. er stikkord. En god del av prosjektene våre arbeider også med slike oppgaver. Både for den enkelte innvandrer, for familiene og for det israelske samfunnet er dette arbeidet viktig.

I november i fjor bodde vel 10.000 mennesker i offentlige absorbsjonssentre i Israel. Som vi har skrevet om tidligere også, har særlig de etiopiske innvandrerne behov for lange opphold i disse sentrene, opp til tre år. Men det er svært viktig for framtiden at også de svakeste får den hjelpen de trenger i starten for å kunne fungere i det israelske samfunnet.

Vi vil fortsatt være med i arbeidet med immigrasjonen og integrasjonene også i det nye året. “Vi hjelper dem hjem og vi hjelper dem hjemme”, er målsettingen for Hjelp Jødene Hjem-arbeidet framover.