Våre oppgaver

Formålet med Hjelp Jødene Hjem er å kanalisere støtte til jøder fra det tidligere Sovjetunionen og andre utsatte områder for å hjelpe dem med å reise til Israel, lette overgangen til et nytt liv og bistå i tilpasning til et nytt hjemland. HJH har også til oppgave å informere om antisemittismen og dens følger.

Hundretusenvis av immigranter til Israel har fått hjelp gjennom HJH.

HJH er en kanal for din støtte

En gave til HJH er en støtte til jøder som vil immigrere fra tidligere Sovjetunionen, Etiopia, India, Sør-Amerika og andre steder.

En gave til HJH er et håndslag til dem som er i ferd med å etablere seg i det nye hjemlandet. Når du gir til HJH vet du at pengene kommer til de som trenger det mest.

HJH holder deg orientert

  • På internettsiden vår www.hjhome.org får du nyheter og bakgrunnstoff om innvandringen
  • facebook-siden vår får du nyheter og er i kontakt med andre givere
  • HJHs informasjonsbrev kommer ut 12 ganger i året.
  • Jødisk og kristen kulturkalender utgis årlig.
  • Israelturer der vi viser vår støtte ved å besøke prosjekter og blir bedre kjent med land og folk.