Drømmene får fortsatt liv på Ulpan Halom

Skolen har nå ca. 200 studenter i flere ulike klasser, og ved et besøk i februar i år fikk jeg bekreftet at Ulpan Halom fortsatt betyr mye for innvandringen fra St. Petersburg-distriktet.

Om lag 7000 russere og andre russisktalende immigrerer til Israel hvert år. Dette er ca. 1/3 av alle immigranter, så St. Petersburg og Ulpan Halom er viktige for den russiske emigrasjonen til Israel.

Vi har fortalt mye om dette flotte prosjektet tidligere i nyhetsbrevene. Nå vil jeg bare nevne at stemningen var god og arbeidet går for fullt på Ulpan Halom. Jeg fikk møte både de trofaste lederne, Felix Fainberg og Gregory Levin og besøke et par av klassene på skolen. Mer om dette i senere nyhetsbrev/avis.

Nå har Ulpan Halom et ikke lite problem; inflasjonen er stor i Russland og priser og kostnader øker sterkt. De har også måttet legge ned en data-klasse, et tiltak som det er stort behov for og som de gjerne vil starte opp igjen. Men de mangler penger – og vi er nok, som de absolutt største bidragsyterne, de som kan hjelpe.

Og det vil vi prøve! Styret må se om vi kan øke tilskuddet i år slik at dette faller på plass. Tar vi i litt ekstra alle sammen, greier vi det.

Vi har ellers sterke vitnesbyrd om hva Ulpan Halom – og et solid grunnlag i hebraisk – betyr for de ca. 9000 innvandrerne fra skolen som så langt er kommet til Israel.

Marina Trotskaja sier: “Nå, når jeg er i Israel, takker jeg Gud hver dag og time for at jeg var så heldig at min avreise fant sted fra en by som St. Petersburg, og for muligheten jeg fikk til å tilbringe det siste året før avreisen på Ulpan Halom.”

Et eldre ektepar ved skolen uttrykte seg slik: “Hils alle gode givere i Hjelp Jødene Hjem. Takket være deres støtte til denne fantastiske skolen, kan vi nå snakke med våre barnebarn. Om få år skal vi bo i nærheten av dem, men greie oss selv. Tusen takk.”