Takk for alle gavene til de nye immigrantene

Immigrasjonen av jøder fra Etiopia var det enkelttiltaket som fikk mest støtte via HJH i 2006.

De siste månedene – eller like gjerne de første månedene i år, har gaveinngangen vært svært god – særlig i mars fikk vi mange og store gaver. Hittil i år har vi fått 129 nye givere. Vi i Hjelp Jødene Hjem vil på denne måten få takke hver enkelt av dem samt de 10 500 faste giverne våre. for det dere har gitt til immigrantarbeidet nå på nyåret.

Ydmyke og glade
Takk for de “vanlige” gavene og takk for de større og for de store! Særlig i mars fikk vi flere store gaver – det gjør det hele lettere for oss når vi skal sende midler til alle prosjektene som venter. Vi blir både glade og ydmyke for å være med på dette. Vi gleder oss over at gavene kommer jevnt – det gjør oss i stand til å drive arbeidet videre som planlagt. Det gjør oss også ydmyke – når vi ser at så mange givere forsetter trofast år etter år. Mange gir – og noen ofrer også! For vi vet – og vi vil at alle giverne skal vite at arbeidet ved prosjektene våre, slik de drives i dag, er avhengig av dine gaver.

Vi vil også at nye givere – som vi stadig får – skal vite at hjelpen som blir sendt gjennom HJH betyr mye for mange tusen immigranter til enhver tid, både mange nye immigranter og så mange – ikke helt “nye” som trenger oppfølging på ulike måter i et fremmet land. Vi har allerede begynt å sende penger til de første av de – og mye mer vil bi overført når styret har gitt de endelige bevilgningene i mai/juni.

De siste årene har ca. 26 prosjekter – de fleste i Israel – fått hjelp gjennom HJH. Vi har kunnet øke bevilgningene til noen – og vi har også økt antallet prosjekter de siste årene. Hjelp Jøden Hjem har et langsiktig perspektiv på støtten til prosjektene – vi vil at prosjektene også planlegger langsiktig – da får vi mest effekt ut av gavene. Takk for at du fortsatt vil være med i immigrantarbeidet gjennom HJH. Prosjektene er avhengig av oss!