Nå fungerer Ulpan Halom som et emigrantsenter

Nå i begynnelsen av juni var jeg på privat besøk med en gruppe kunstnere i byen – og vi fikk også besøke HJH’s viktige prosjekt. Det var både inspirerende og interessant for oss!

Det var lagt opp til besøk på Ulpan Halom en ettermiddag. Vi fikk et godt innblikk i og orientering om arbeidet deres nå. Ved siden av besøk i en hebraiskklasse som studerte språket ved å lese moderne israelsk litteratur, fikk vi se jødiske og israelske danser fremvist av dansegruppa ved skolen, og teatergruppa viste oss et teaterstykke som de tidligere har vist i Knesset i Israel.

Det ble en spennende og annerledes kveld for oss – og det var godt å få vise alle de andre nordmennene at skolen arbeider så godt nå. Med på turen var både Ida og Harald Husveg og Karin og Reidar Gjøtterud som bl.a. har vært med på flere av Israelsturene våre og som har vært givere i flere år. Noen av de andre deltakerne ble nok både interessert og inspirert av besøket. Besøket ble avsluttet med en russisk “kveldsmat” der vi fikk bli bedre kjent med lederne og noen av lærerne.

I samtale med Felix Fainberg og Gregory Levin – de to som fremdeles leder og inspirere hele arbeidet, fikk jeg god informasjon om arbeidet ved Ulpan Halom. Skolen, eller emigrantsenteret som de kaller seg, hadde 8 grupper som studerte hebraisk i semesteret som ligger bak. Senteret har ca. 160 studenter i alderen 20-70 år. Gruppene studerer språket på ulike nivåer, eller klasser. To grupper tok utgangspunkt i israelsk moderne litteratur og en gruppe i bibelske tekster i språkstudiet. Ved siden av de 8 “vanlige” språkgruppene i hebraisk, har de nå en gruppe som studerer jødisk selvidentifikasjon, en gruppe i jødisk og israelsk sang og dans og en teatergruppe som bruker hebraisk som språk (som nevnt ovenfor).

Disse siste gruppene er startet opp ut fra et ønske om å gjøre skolen til mer enn en språkskole, til et emigrantsenter som motiverer og setter i stand til emigrasjon til Israel over et bredere spekter. Dette var en idé som opprinnelig kom fra oss i HJH, og som de nå har utviklet. Vårt viktigste mål er å undervise i hebraisk, sa Gregory Levin. Men vi har også en videre målsetting – å motivere for utvandring til Israel og til utvidet kontakt med den jødiske verden. Vi vil være et emigrasjonssenter i vid forstand, sa Felix Fainberg.

Vi fikk hilse på flere av studentene, flere av dem har konkrete planer om å immigrere til Israel når forholdene legger seg til rette. Ulpan Halom har hele tiden hjulpet studentene med å få kontakter i Israel med tanke på å få arbeid og bolig og et nettverk for dem der nede. Nå har vi et langsiktig fokus på motivasjonsarbeidet, fortalte Felix, slik at flere kan emigrere når forholdene blir roligere i Israel. Til nå har ca. 12 000 av studentene ved Ulpan Halom reist til Israel, og de aller fleste er godt integrert i det israelske samfunnet med fast arbeid.

Vi fikk se at Ulpan Halom fortsatt arbeider godt, og at støtten de får fra HJH vel anvendt! Det var godt å se – godt å kunne fortelle videre til giverne. Nå har styret bevilget 25 000 US-dollar til driften i år, noe av disse pengene hadde vi med oss nå. Felix og Gregory bad meg hilse og takke for den fortsatte støtten.

Under oppholdet i St.Petersburg fikk gruppen også møte lederen for prosjektet vårt i Moskva, Boris Altschuler. Han fortalte at arbeidet i Mouvement Without Frontiers er inne i en god periode nå, de har faktisk ca. 300 besøk på nettstedet sitt hver dag, og jeg fikk anledning til å drøfte planene for arbeidet fremover med ham.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om prosjektet vårt i Moskva i et senere nyhetsbrev.