Øyvind Bernatek ny styreleder i Hjelp Jødene Hjem

Det ble et positivt møte der lederne gledet seg over at HJH-arbeidet nå er inne i en god periode. Vi hadde et svært godt arbeidsår i 2006, og har lagt opp til en høy målsetting med tiltak og innsamling for inneværende år. På møtet ble også en interessant omdømmeundersøkelse for HJH presentert av professor Magne Suphellen, som har vært ansvarlig for undersøkelsen.

På møtet ble Øyvind Bernatek valgt til ny styreleder. Øyvind har gode forutsetninger for å gå inn i disse oppgavene. Han er utdannet jurist, og har vært med i HJH-styret og i Arbeidsutvalget i en årrekke, de siste to årene som nestleder. Øyvind er 51 år og bosatt i Oslo. Han er jøde, aktivt medlem av Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo og representerer Fellesinnsamlingen for
Israel i Hjelp Jødene. Vi sier velkommen til Øyvind til viktige og spennende oppgaver og utfordringer som leder i HJH – og til godt samarbeid for å løse dem.

Disse ble ellers valgt til styret: Rolf Gunnar Heitmann, nestleder (Israelsmisjonen), Margit
Apelthun (Norge-Israel-foreningene), Jan Benjamin Rødner (MIFF) og Øystein Østerhus (De Frie Evangeliske Forsamlinger). Vararepresentanter ble Torbjørn Jacobsen (Frikirken) og Anne Sender (Det Mosaiske Trossamfund).

Vi kommer tilbake med mer informasjon fra representantskapsmøtet og styret i HJHavisen i april.

Styret i Hjelp Jødene Hjem har engasjert Torbjørn Ekroll videre som informasjonsleder for en periode fremover.