Foreløpige bevilgninger for 2012

På styremøte 26.mars 2012 ble det bevilget kr 4.456.000 som vil bli oversendt i løpet av året etterhvert som de kommer inn. kr 2.174.0000 er allerede sendt ved utgangen av april, i tillegg til støtten til fadderbarna, som overføres regelmessig.

Spesifikasjonen viser hvilke prosjekter det er bevilget til og hvor mye. Hvis prosjektet har KH foran navnet betyr det Keren Hayesod, altså et av Jewish Agencys mange underprosjekter. Styrets prioriteringer har vært immigrasjon, hjelp til selvhjelp og prosjekter som hjelper barn og unge. Det dreier seg da om å motivere de unge til å immigrere til Israel eller leksehjelp og annen form for støtte til barna den første vanskelige tiden. Dette er Israels framtid. Mange av prosjektene drives med en stor grad av lokal frivillig innsats.

Vi håper på fortsatt raus støtte fra våre givere, slik at vi kan bevilge ytterligere i løpet av høsten. Prosjektenes glade takkemeldinger stømmer inn. De ber oss hilse. Dette kommer godt med i en stram økonomisk situasjon, der mange givere er falt fra p.g.a. den økonomiske krisen i Europa og USA.

Hjertelig takk til hver enkelt for at dere støtter oss, slik at det er mulig å hjelpe mange jøder hjem til fedrenes land og støtte dem som ikke helt makter den vanskelige overgangen.

 

Bevilget 2012:

Immigrasjon – arbeid
Jemenite cultural association

70000

KH Flybilletter

550000

Movement without frontiers

50000

Yad Vashem

80000

TAU, Kantor Program

51000

Livnot U’Lehibanot

120000

Førstehjelp for nye immigranter
Israel Center for Community involvement

350000

Keren Klita

300000

Israel Crisis Management – Selah

350000

Integrering
KH Young communities

300000

Shoulder to Shoulder

60000

KH Sha’ar HaNegev

120000

PNIMACaucasian + stipend

175000

Shiluv-Ganei Moledet

150000

Undervisning
Machanaim

300000

Ulpan Halom

380000

Helse
Dental Volunteers

120000

Hadassah Elderly Womens project

120000

Sha’are Zedek

120000

Shilo

90000

Yad Sarah

90000

Barn og Unge
Ezra

150000

Jerusalem Foundation

120000

Israel Association for Immigrant Children

240000

Sum

4456000

 

 

 

Nytt fra Yad Sarah

Bare i 2009 ble det lånt ut mer enn 250.000 hjelpemidler fra over 100 avdelinger over hele Israel. Det var i all hovedsak frivillige som sto for dette arbeidet. Det ga en besparelse på mer enn 2.4 millioner i sykehuskostnader for den israelske staten – og ikke minst, all denne hjelpen gjorde at folk kunne bli værende hjemme mens de ble friskere.

*******

Frivillige fra Yad Sarah står på stand på byggemesser for å vise alle de muligheter og hjelpemidler som finnes, slik at man kan tenke på å innrette huset tryggere og mer praktisk. Målet er at arkitekter og byggefirmaer skal planlegge og bygge for friske og handikappede. “Friske mennesker kan også ha glede av veiledning for å unngå hjemmeulykker og gjøre hverdagen lettere. Trygghet er minst like viktig som vakker design. Yad Sarah vil heller gi råd enn å låne ut krykker”, sier Deborah Roitman, leder for Yad Sarahs fem utstillings- og informasjonssentre.

*******

“Når jeg forteller min livshistorie, lever jeg videre – også for framtidige generasjoner”. Dette sa en av de hundrevis av eldre som ikke lenger er i stand til å komme seg ut. Han er med i et prosjekt der han forteller sin livshistorie til en frivillig, som skriver den ned. Dette blir til en fin, liten bok, – et resultat av mange besøk og lange samtaler.

Mange eldre kan ikke ta del i sosiale aktiviteter av helsemessige årsaker. De sitter hjemme og blir lett isolert. For mange kan dette gi hverdagen mening og glede. Så langt er 350 slike bokprosjekter fullført, til glede for familie og slekt – en minnebok. Samtidig har det stor kulturhistorisk verdi.

Et godt år for Yad Sarah

Deres frivillige har stått for 244.000 utlån av hjelpemidler på 103 lokalavdelinger over hele Israel. Det gjelder bl.a. 28.500 utlån av rullestoler og 27.250 brystpumper, en økning på 8% fra året før.

18.000 brukere er nå knyttet opp mot trygghetsalarm-sentralen.

9.000 tannlegebehandlinger er utført.

Yad Sarahs biler har kjørt 145.000 transporter med bevegelseshemmede.

De frivillige har vært på 57.000 hjembesøk – + 45 % fra forrige år – hos pasienter med kroniske lidelser eller nyutskrevne fra sykehus.

Lekesentrene for barn med spesielle behov har lånt ut 11.000 spesialleker for opptrening og utvikling.

Yad Sarah har fått 990 nye frivillige og har pr i dag 6.000 hjelpere fra alle samfunnslag.

Nytt fra Yad Sarah

Hvem tar vare på dem som gir omsorg og pleie?
Hvem tar vare på de trofaste, kjærlige, men ofte utslitte personer som
steller for sine kjære som er syke eller handikappede? Yad Sarah har nå
etablert en støttegruppe for å hjelpe dem. Dette er et resultat av et
seminar som ble arrangert nylig, der en sosial arbeider, en
fysioterapeut,og en ergoterapeut ga praktisk veiledning til
omsorgspersoner, i samarbeid med Clalit Health Fund. De formidlet
innsikt, forståelse, ideer og utdypende informasjon sammen med en film,
en treningsøkt og verdifulle forelesninger med gode tips til å ta med hjem. (25.09.08)

Bare i Israel
Da de frivillige i Yad Sarahs avdeling i Beersheba så etter noen som
kunne oversette for et eldre russiske ektepar som hadde kommet for å få
juridisk bistand, kom hjelpen fra uventet hold. Til deres overraskelse
tilbød Ra’ed Al-Ubreh, advokat og beduin, seg å hjelpe. Ra’ed er 32 år
gammel, gift og far til to – bosatt i byen Rahat, men han har hele sin
utdannelse fra Russland. Han snakker derfor språket flytende, og er nå
blitt fast frivillig for russisktalende brukere av Yad Sarahs avdeling i
Beersheba. (25.09.08)

Yad Sarah mest populær
Yad Sarah kom ut som den mest populære hjelpeorganisasjonen i Israel i
en undersøkelse nylig. En overveldende andel av publikum mente at Yad
Sarah var det beste sted å henvende seg for å få hjelp. Undersøkelsen
viste også at den israelske offentligheten har mere tillit til private
hjelpeorganisasjonener enn til det offentlige eller til næringslivet. (25.09.08)

Yad Sarah hjelper

Rachel fortalte en dag at hennes oldebarn snart skulle gifte seg i Uruguay, og nevnte også at hun gjerne skulle vært i bryllupet for å synge sanger fra sin barndom på arabisk og spansk for brudeparet. Sprek er hun, men å reise halv jorden rundt var utelukket.

Men Yad Sarah gjorde det nest beste: De tok Rachel til et profesjonelt studio, og gjorde opptak der hun sang de sangene som Rachel elsker og ønsket å gi videre til brudeparet.

En CD ble sendt til Brudeparet i Montevideo med mange varme hilsner.

Kvalitet og engasjement er Yad Sarahs varemerke
Mennesker som låner utstyr fra Yad Sarahs hjelpmiddelsentraler forventer og fortjener å få noe som fungerer og er helt rent. Vår jobb er å sørge for at hver eneste gjenstand imøtekommer det høyeste kvalitetskrav, sier Gil Weinstein som leder avdelingen for elektro-mekanisk utstyr. Alle frivillige må gjennomføre en opplæringsperiode og bare etter å ha vist at de tar oppgaven alvorlig, får de opplæring i vedlikehold av
forskjellige, ganske kompliserte, tekniske hjelpemidler som trygghetsalarmer, surstoffmaskiner, blodtrykksmålere m.m.

Avdelingen har 27 frivillige som arbeider med dette, pluss en liten stab med ansatte. De ansatte er spesialister
som tar seg av mer kompliserte reparasjoner av eldre modeller og kostbart spesial-utstyr. For en meget nøktern lønn sørger diss engasjerte medarbeidere for at utstyret varer lengre og blir til glede og nytte for Yad Sarahs mange brukere.

Yad Sarah hjelper 400.000 årlig

På dagsentrene får slagrammede og andre hjelp til rehabilitering. (Foto: Debie Cooper).

En av Yad Sarahs mange funksjoner er å være hjelpemiddelsentral. Rullestolene monteres av eldre immigranter på Henrik Wergeland-avdelingen, navngitt slik i takknemlighet over gavene fra Norge. (Foto: Debie Cooper)

 

Hjelp Jødene Hjem-giverne kjenner noe til organisasjonen fra tidligere omtaler, og mange av deltakerne på turene våre har besøkt “hovedkontoret” i Jerusalem. Helt fra 1990 har HJH støttet Yad Sarahs arbeid for nye immigranter, og denne støtten vil fortsette for Yad Sarah hjelper stadig flere immigranter som ofte kan være i en sårbar og vanskelig situasjon i et nytt hjemland. Yad Sarahs konsept er unikt og utviklingen har vært fantastisk de siste årene!

30 år – 103 avdelinger – 6 000 frivillige
Det hele begynte for bare 30 år siden – på ett rom. Initiativtaker og “gründer” var Uri Lupolianski – som i dag er ordfører i Jerusalem. Jubileet ble markert med en stor samling i Jerusalem Technology Park – til ære for Yad Sarah’s mange frivillige. Over 4 000 deltakere fra hele landet var samlet på jubileumsfesten – de fleste var nettopp frivillige medarbeidere.
Ordfører Uri Lupolianski var en av de som hilste forsamlingen.

Utviklingen var relativt beskjeden de første årene, men så begynte en fantastisk utvikling. De siste årene har stadig nye avdelinger blitt tatt i bruk; bl.a. har Yad Sarah nå fått avdelingskontorer. Vi kunne like riktig kalle det avdelingslager ved 14 sykehus rundt i landet. Og nå eksporteres også idéen til en rekke andre land. – Yad Sarah er blitt en brobygger mellom nasjonene ved at idéen eksporteres. Litt mer om dette senere.

I dag administreres det omfattende arbeidet i 103 avdelinger rundt i Israel fra det store relativt nye hovedkvartalet i Jerusalem. Og veksten og utviklingen er såvisst ikke stoppet opp. Da vi besøkte Yad Sarah i oktober i år, kunne lederne fortelle at de allerede planla utvidelser av hovedkontoret, de skal bygge på 2 etasjer i høyden – og de skal bygge ut grunnflaten.

Dette er nødvendig for å få plass til de aktivitetene som “hovedkvartalet” i Jerusalem har ansvaret for – og for å få bedre plass for de avdelingene som administrerer det store arbeidet utover i landet.

Yad Sarah tar ansvar – et mangesidig arbeid
For å sammenligne med Norge kan en kort si at Yad Sarah tar ansvar for en del av oppgavene som Røde Kors (innenlandsarbeidet), Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, Nasjonalforeningen, sosialkontorene (inklusive hjemmesykepleien) og de offentlige legekontorene har hos oss.

Forholdet er at det israelske samfunnet er langt mer privatisert enn vår norske samfunnsmodell. De betyr at mange viktige omsorgs- og hjelpefunksjoner som det offentlige tar seg av hos oss – er overlatt til private og frivillige organisasjoner i Israel. Det forklarer det store potensialet som organisasjonen har – og den store ekspansjonen forteller at Yad Sarah har tatt utfordringene på alvor og gått inn i ansvaret!

Hjelpemiddelsentral og ambulanser
Det er enklere å regne opp de oppgavene Yad Sarah ikke har gått inn i i det israelske samfunnet, enn å fortelle om det utall av aktiviteter og hjelpetjenester de utfører.
Men noe må nevnes for å illustrere arbeidet:

I hovedkvartalet i Jerusalem ligger hovedsentralen for nødtelefonen for hele landet for eldre og hjelpetrengende!
Så snart noen ringer, tar sentralen kontakt med rette instans på innringerens hjemsted. Israel er et lite land – med godt utbygd infrastruktur – så dette fungerer godt der.

Ellers er Yad Sarah-avdelingene også godt utbygde “hjelpemiddelsentraler” med et svært godt utvalg av krykker, gåstoler, rullestoler, oksygenapparater, tilpassede senger for syke osv. til utleie. Akkurat dette er et godt eksempel på en viktig samfunnsfunksjon som Yad Sarah tar ansvaret for i Israel – og som kommunene har her i Norge.

Ellers har Yad Sarah et godt utbygd ambulansenett der bilene tar funksjonshemmede, eldre og andre som har spesielle behov med til legesjekk, sosiale samvær og hva det måtte være.
Mange av de frivillige er bl.a. med i et stort kontroll- og omsorgsarbeid som delvis består i å kontakte gamle, syke, nye immigranter og andre på telefonen og/eller besøke de jevnlig hjemme. Og svært mange andre oppgaver kunne nevnes.

Hjelp til nye immigranter
Yad Sarah har helt siden 1990 lagt stor vekt på arbeidet for nye immigranter – som HJH har gitt store donasjoner til fram gjennom årene. I Henrik Wergeland-etasjen i hovedkontoret i Jerusalem produserer, klargjør og reparerer eldre immigrantarbeidstakere gåstoler, rullestoler og oksygenmaskiner. Dette arbeidet har vært i gang i mange år og “vårt bidrag” fra HJH har vært øremerket til immigranttiltak.

I dag er langt flere nyere immigranter engasjert ved de mange avdelingskontorene – og som frivillige medhjelpere. Gjennom arbeidet f.eks. som frivillige, får de en god kontakt med det israelske samfunnet på mange måter – og det letter integreringen.

Internasjonal brobygger og fredsskaper
De siste årene har Yad Sarah-idéen blitt “eksportert” til en rekke andre land, som Canada, Ukraina, Uganda og Jordan m.fl.. Og Yad Sarah har også avdelinger på Vestbredden og Gaza – en viktig brikke i fredsarbeidet. Også når det gjelder internasjonale kontakter, har Yad Sarah nye idéer og visjoner.

Vi gratulerer 30 års-jubilanten og ønsker lykke til i arbeidet både hjemme og ute i verden!

Nye tiltak for immigranter på Yad Sarah

Immigranter har fått nye arbeidsoppgaver på verkstedet hos Yad Sarah. (Foto: Torbjørn Ekroll)

I det nye hovedkontoret i Jerusalem er en hel etasje, Norway House, blitt brukt til arbeidslokaler for eldre immigranter som ellers ikke ville fått jobb. Her satte de sammen og vedlikeholdt rullestoler, oksygenmaskiner o.l.. Men årene har gått – og de eldre arbeidstakerne er borte. Behovet for akkurat dette arbeider er vel heller ikke til stede som tidligere. Men Yad Sarah fortsetter arbeidet for immigrantene, og vi vil fortsatt støtte dem!

Nå har de faktisk satt i gang arbeid for hele 200 immigranter, 100 i Norway House og 100 utenfor huset! – Det er en ny generasjon innvandrere som nå får hjelp, sa informasjonsleder Pat Allin – og det er slik det er. De første immigrantene fra tidlig på 90-tallet er borte, nå er det de i 50 – 60-årene som kom senere som ser etter en vernet arbeidsplass.

De arbeider for et firma som produserer medisinsk utstyr. Det er et nytt, avansert medisinsk hjelpemiddel som lages. Det kan være til stor hjelp for pasienter som får hjerteinfarkt, hjerneslag osv., og blir etter hvert utstyr i ambulanser, på legevakter og legekontorer i hele verden. Gjennom en sensor kan helsepersonell måle i løpet av 45 sekunder hvor høyt oksygeninnholdet er i hjernen, og så kan behandlingen begynne umiddelbart. Dette tok tidligere mye lengre tid, ved blodprøver osv., og verdifull tid ble tapt.
Ellers hjelper Yad Sarah mange nye immigranter over hele landet på flere forskjellige måter.

Yad Sarah er et fantastisk tiltak som vi forsatt vil støtte!

 

Yad Sarah gjør en fantastisk innsats

HJH-gruppe på besøk i Norway House på Yad Sarah. Her prøver deltakere hjelpemidlene som Yad Sarah tilbyr.

I 2005 fikk 380.000 mennesker hjelp fra Yad Sarah.

Yad Sarah – som fram gjennom årene etter 1990 har fått betydelig støtte fra HJH har utviklet seg til et lite eventyr i de israelske samfunnet! I dag har organisasjonen om lag 100 avdelinger/avdelingskontorer rundt i Israel, med 250 ansatte og ca. 6.000 frivillige medarbeidere.

Arbeidet som Yad Sarah utfører – som det ikke er plass til å presentere nærmere her – er en kombinasjon av oppgavene som Råde Kors og sosialkontorene har her hjemme i Norge.

Yad Sarah har stadig utvidet – og gjør det fortsatt.

Nå planlegges 2 – 3 nye avdelinger og regionsentre i ulike byer – rehabiliteringssenteret ved hovedkontoret flyttes ned til 1. etasje og revitaliseres – og flere av avdelingene skal fornyes ot utbygges i løpet av året. Ingen dårlig målsetting for et år!

Det som er ekstra interessant for oss med Yad Sarah – er at så mange nye immigranter får hjelp til integreringen i Israel.

Her praktiserer Yad Sarah et fantastisk konsept – delvis får mange nye israelere arbeid i organisasjonen, dette gjelder også noen “beskyttede arbeidsplasser” for eldre immigranter og delvis får mange nye helt avgjørende og kjærkommen hjelp for å mestre dagliglivet i et nytt fedreland!

Og så til slutt: Yad Sarah har et nytt, flott prosjekt i år som de ber om vår hjelp til å realisere.

De trenger mange transportable sykehussenger som kan lånes ut til pleietrengende eldre og andre – slik at disse kan lengst mulig bli hjemme og ha kontakt og omsorg av sin nærmeste. På den måten sparer samfunnet også kostbare sykehjems- og sykehusplasser.

Selvfølgelig vil vi være med på dette flotte tiltaket!

Yad Sarah rådgivere for UNESCO

Så kom en begeistret e-mail inn til kontoret: “Hei, dette er bare en kort melding for å takke alle dere vidunderlige norske venner for den fantastiske, trofaste støtten dere gir!

Vi vet at dere vil glede dere med oss over at Yad Sarah er blitt oppnevnt som rådgivere for UNESCO for vårt arbeid med hjemmehjelp og medisinsk assistanse og støtteapparat for alle borgere av Israel og fordi vi har hjulpet andre land med å etablere lignende serviceinstitusjoner basert på Yad Sarah’s prinsipper.

Nå blir vi i stand til å hjelpe langt utover dette!

Ingenting av dette hadde vært mulig uten den enorme støtten vi har fått fra dere i Norge.

Den har gjort oss i stand til å gå fra “styrke til styrke” og nå lenger og lenger ut.

En kjempetakk til alle dere kjære, omsorgsfulle HJH-folk og til enhver som støtter vår fantastiske organisasjon!” – Det er like før vi hørte Halleluja – gjennom datamaskinen. Og det er utrolig gledelig når hjelpen yngler og ikke “bare” blir nødhjelp.

Vi gratulerer Yad Sarah med den ærefulle statusen som Unesco-rådgiver!

Fra HJHs nyhetsbrev nr. 2/05.

Yad Sarah støtter Sderot

De siste årene har den israelske byen nordøst for Gaza-stripen vært plaget av stadige palestinske rakett-angrep. Flere innbyggere er drept, og enda flere skadet. Mange er psykisk belastet av langvarig trussel fra raketter som rammer vilkårlig.

Mandag starter den frivillige hjelpeorganiasjonen Yad Sarah et spesialprogram i byen. Det vil bli installert alarmsystemer hos eldre innbyggere. I tillegg vil det bli gitt tannhelse-hjelp og medisinsk rådgivning fra frivillige eksperter. Yad Sarah kommer også til å gjøre tiltak for barn i byen med spesielle behov.

– Vi håper å lette byrden til innbyggerne i Sderot, sier Pichas Weil fra Yad Sarah. Hjelp Jødene Hjem støtter organisasjonen, som på mange måter tilsvarer en utvidet, norsk hjelpemiddelsentral.