Hjelp Jødene Hjem – et teamarbeid!

I de 17 årene Hjelp Jødene Hjem har eksistert, har det vært lagt ned et stort frivillig arbeid her i Norge, både i styresammenheng og ellers, bl.a. på kontoret. Jeg har vært så heldig å få ha kontakt med HJH helt fra starten og har fått være med aktivt i arbeidet de siste årene.

Fleksibilitet og god vilje
Det har vært imponerende å se den interessen og det engasjementet mange av styremedlemmene har vist gjennom flere år. De har tatt av sin fritid til styremøter og til å representere HJH både i Norge og Israel. På mange og lange styremøter gjennom flere år har mange av representantene for organisasjonene og kirkesamfunnene virkelig vist et unikt engasjement for dette spesielle arbeidet. Og når vanskelige spørsmål og saker skulle avgjøres, viste alltid medlemmene fleksibilitet og vilje til å finne gode løsninger som tjente immigrantarbeidet.

Ny organisasjonsmodell
For å knytte organisasjonene og kirkesamfunnene nærmere til HJH, har vi altså fra og med i år etablert et representantskap der alle som står bak, møter med 2 representanter. Det skal avholdes 2 representantskapsmøter hvert år, og representantskapet velger styres leder og andre styremedlemmer. Det første representantskapsmøtet etter den nye modellen ble holdt i Oslo i februar. Det ble et både godt og optimistisk møte der lederne fikk treffe hverandre og legge planer for arbeidet framover.
På dette møtet ble Øyvind Bernatek valgt til ny styreleder og nytt styre ble valgt.
Alle valg var enstemmige etter forslag fra valgkomiteen som bestod av Torbjørn Jakobsen (Frikirken), Anne Sender (Det Mosaiske Trossamfunn) og Øystein Østerhus (De frie Evangeliske Forsamlinger).

Øyvind Bernatek har gode forutsetninger for å gå inn i disse oppgavene. Han er utdannet jurist, og har vært med i HJH-styret og i Arbeidsutvalget i en årrekke, – de siste to årene som nestleder. Han kjenner arbeidet svært godt og har påtatt seg flere viktige oppgaver for HJH som nestleder. Øyvind er 51 år og bosatt i Oslo. Han er jøde, aktivt medlem av Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo og representerer Fellesinnsamlingen for Israel i Hjelp Jødene. Vi sier velkommen til Øyvind til viktige og spennende oppgaver og utfordringer som leder i HJH – og til godt samarbeid for å løse dem.

Disse ble ellers valgt til styret: Rolf Gunnar Heitmann, nestleder (Israelsmisjonen), Margit Apelthun (Norge-Israel-foreningene), Jan Benjamin Rødner (MIFF) og Øystein Østerhus (De frie Evangeliske Forsamlinger). Vararepresentanter ble Torbjørn Jakobsen (Frikirken) og Anne Sender (Det Mosaiske Trossamfunn).