Nå går arbeidet for fullt på prosjektene våre

Særlig på denne tiden av året kan det bli noe mer kontakt enn ellers i forbindelse med at søknadene til støtte for året kommer inn nå.

De siste par månedene har jeg hatt noe kontakt med mange av prosjektene – og også sett noen søknader – og det er klart at det bobler og syder av arbeidsiver og kreativitet. Det gjelder både for å videreføre allerede igangsatte tiltak og for å kunne sette i gang nye der de ser at behovene er store!

Det er både fascinerende, spennende og utfordrende å få se dette på nært hold.
Ved samtlige av prosjektene våre blir det gjort en stor frivillig innsats ved siden av det som blir gjort av ansatte. Det gjelder både store og mindre organisasjoner og institusjoner, både i Israel og i de andre landene. Det gjør at vi – og giverne – kan være sikre på at pengene rekker langt! Mange av giverne våre har jo sett dette med egne øyne på giverturene også.

For det andre er det imponerende å se hvor trofaste lederne og de frivillige medarbeiderne har vært gjennom mange år. Flere av lederne er nå snart blitt pensjonister, eller har allerede blitt det, men fortsetter som før for å hjelpe til med immigrasjonen eller være med på det som er like viktig – integreringen i det israelske samfunnet – med språkopplæring, å finne jobb og å hjelpe både barn, unge og foreldre til rette i et helt nytt land med nye forhold.

Noe har forandret seg i innvandrerarbeidet de siste 5 – 10 årene, og Hjelp Jødene Hjem har justert støtten til prosjektene etter det. Særlig de siste to – tre årene har styret lagt vekt på at vi skal støtte integreringen av svake grupper. Dette er viktig for det israelske samfunnet, samtidig som selve innvandringen også er livsviktig av flere grunner.

Israel tenger også ressurssterke nye innvandrere – og det har vi fullt ut sett og tatt konsekvensen av i tildeling av midler. Her har vi to tanker i hodet samtidig.
Det er fantastisk å høre om det trofaste og store arbeidet som blir ført videre nå i de mange prosjektleddene.

På Yad Sarah – der arbeidet er blitt noe forandret i det siste, får mange nye, hjelpetrengende immigranter i alle aldre hjelp. Produksjonen av hjelpemidler for eldre og handikappede i Norway House er trappet mye ned nå, men nye tiltak er satt i gang. Vi vil orientere nærmere om dette senere.

Vår hovedsamarbeidspartner har etter hvert blitt Jewish Agency, Keren Hayesod, som er selve lokomotivet i det israelske innvandringsarbeidet. De siste årene har vi støttet det svært ressurskrevende arbeidet med de etiopiske innvandrerne med store summer. Det vil vi fortsette med også i år – og ønsker å støtte arbeidet med de nye indiske immigrantene som nå vil komme framover.

Her ligger en stor utfordring for giverne våre.

Vi har et langsiktig perspektiv på støtten til prosjektene våre. Hjelp Jødene Hjem ønsker at prosjektene våre skal være trygge på at vi følger opp med tilskuddtene dersom vi er fornøyde med det vi ser og hører. På den måten kan prosjektene også tenke langsiktig – det er en stor fordel i slikt arbeid.