Nå gir vi et ekstra håndslag til beboerne ved Gaza-grensen

Vi legger vekt på å være forutsigbare og å ha kontinuitet i arbeidet når vi har funnet så gode samarbeidspartnere som vi har i Israel.

Kontinuitet og stabilitet har i det hele preget arbeidet i Hjelp Jødene Hjem. I løpet av det siste tiåret har vi kunnet øke antallet prosjekter og bevilgninger til hver enkelt noe. Gaveinntektene har vært svært stabile en periode nå – og det sammen med rasjonell drift og sparetiltak bl.a. i markedsføring, har ført til at det er blitt mye å sende til immigrantene.

Samtidig har situasjonen forandret seg for noen av prosjektene. Vi følger godt med, og til et par prosjekter har vi trappet ned støtten av denne grunn.

Også i år har det vært fantastisk å se hvor jevnt og godt gavene kommer inn – store og små. Ved utgangen av mai lå gaveinngangen akkurat likt med i fjor. Mange store gaver og en beskjed at vi får en arv må være en ekstra oppmuntring for oss alle til å stå litt ekstra på i sommer! Derfor deler vi dette med dere faste givere. For vi har noen ekstra utfordringer. Det ser dessverre ut som Israel og særlig grenseområdene i sør får en varm og vanskelig strid med trussel om krig – og ikke minst; terrorraketter fra Gaza som så langt har drept to mennesker i Sderot.

Vi har altså påtatt oss ansvaret for å bygge fire nye tilfluktsrom i Sha’ar Hallegev som styreleder har redegjort for. I tillegg er Ruth Bar-On og medhjelperne hennes involvert i et omfattende og langsiktig arbeid for mange redde og skadede terrorrammede mennesker i Sderot, som er det området som er verst rammet av raketter fra Gaza. Av en befolkning på 26 000 har flere tusen barn og andre blitt evakuert.
Kassamrakettene sprer død, smerte og frykt i dette området; vi vil vise solidaritet og gi hjelp, glede og håp om en fremtid gjennom gavene våre. Takk for at du er med på dette!