Halvor Kveset turnerer for HJH

Mange har blitt kjent med Hjelp Jødene Hjem og arbeidet vårt gjennom et møte med Halvor på stand på sommermøter, større møter ellers – og gjennom besøk i menigheter og forsamlinger. Utenom stormøtene på landsplan, har han hatt flere turer til Nord-Norge, der han har skaffet HJH og seg selv mange venner!

Nå er Halvor på tur til Hedmark, Nord-Trøndelag og Nordland. Han skal besøke skoler, menigheter og samlinger ellers – og deler ut informasjonsmateriellet vårt og forteller om arbeidet.

Det Halvor gjør betyr mye for oss. Halvor har fått mange gode kontakter og venner gjennom årene. Han blir ønsket velkommen tilbake og bruker kjente som utgangspunkt for nye kontakter. Halvor, som er pensjonist nå, bor privat og i menigheter, så han blir en svært rimelig “utsending”. Det er ikke få gode gaver han har hatt med til arbeidet gjennom tidene.
Halvor blir på reise til midten av mai måned. Vi ønsker ham god tur og lykke til med innsatsen! Takk for et viktig arbeid for Hjelp Jødene Hjem, Halvor!