Nye tiltak for immigranter på Yad Sarah

Immigranter har fått nye arbeidsoppgaver på verkstedet hos Yad Sarah. (Foto: Torbjørn Ekroll)

I det nye hovedkontoret i Jerusalem er en hel etasje, Norway House, blitt brukt til arbeidslokaler for eldre immigranter som ellers ikke ville fått jobb. Her satte de sammen og vedlikeholdt rullestoler, oksygenmaskiner o.l.. Men årene har gått – og de eldre arbeidstakerne er borte. Behovet for akkurat dette arbeider er vel heller ikke til stede som tidligere. Men Yad Sarah fortsetter arbeidet for immigrantene, og vi vil fortsatt støtte dem!

Nå har de faktisk satt i gang arbeid for hele 200 immigranter, 100 i Norway House og 100 utenfor huset! – Det er en ny generasjon innvandrere som nå får hjelp, sa informasjonsleder Pat Allin – og det er slik det er. De første immigrantene fra tidlig på 90-tallet er borte, nå er det de i 50 – 60-årene som kom senere som ser etter en vernet arbeidsplass.

De arbeider for et firma som produserer medisinsk utstyr. Det er et nytt, avansert medisinsk hjelpemiddel som lages. Det kan være til stor hjelp for pasienter som får hjerteinfarkt, hjerneslag osv., og blir etter hvert utstyr i ambulanser, på legevakter og legekontorer i hele verden. Gjennom en sensor kan helsepersonell måle i løpet av 45 sekunder hvor høyt oksygeninnholdet er i hjernen, og så kan behandlingen begynne umiddelbart. Dette tok tidligere mye lengre tid, ved blodprøver osv., og verdifull tid ble tapt.
Ellers hjelper Yad Sarah mange nye immigranter over hele landet på flere forskjellige måter.

Yad Sarah er et fantastisk tiltak som vi forsatt vil støtte!