Sha’ar HaNegev under press

“Hjertelig takk for pengene vi fikk overført forrige måned. Hils så mye til alle vennene i Norge som hjelper oss på denne måten. At du kommer som budbringer med hilsen fra alle snille mennesker som støtter HJH, i tider da det faller raketter hver dag – er fantastisk. I ti år har vi strevet med våre naboer, men vi gir oss ikke, vi blir her, de blir ikke kvitt oss.”
“Vi ser at folketallet øker svakt. Noen flytter til andre deler av Israel, mens mange nye kommer hit. Vårt nye program for russisktalende immigranter har gitt resultater. Vi har gode barnehager og beboerne i området er kjent for å ta godt vare på hverandre, et godt sosialt miljø, så småbarnsfamiliene kommer – en gruppe vi virkelig ønsker oss. De er framtiden.”

“Folk flytter hit fordi vi har gode skoler og mange flotte fritidstilbud. Videre har vi lagt ut et tomter til et større industriområde. På to tomter er det bygget bedrifter som alt er i gang. Resten er solgt og bygninger er under prosjektering. Det står bare igjen to, der vi forhandler kontrakter i disse dager. Det er all grunn til optimisme.”

Varda Goldstein forteller imidlertid at mange strever. 450 barn får behandling for posttraumatisk stress i forbindelse med rakettangrepene. Sengeveting er et betydelig pro-blem, selv for større barn. Nå har alle boliger i regionen fått bygget på et sikkerhetsrom. Da behøver man ikke å gå i bomberom, når alarmen går. Mange har innrettet dette rommet svært hyggelig og barna har sine senger der. Da slipper foreldrene å vekke dem opp. Slik blir livet stadig bedre.

Presset og angsten er der. Antirakettsystemene uskadeliggjør nå mange av rakettene, men de er kostbare og det er ennå ikke helt effektivt. Gazaterroristene får også stadig nye raketttyper, som forsvaret også må ta seg av.