Rehabilitering av bomberom

Det elektriske anlegget er skiftet ut, man har installert toaletter. Vegger og de kraftige metalldørene er blitt malt opp. Videre er det bygget små betonghus oppå jorden; fire kvadratmeter der folk kan kaste seg inn når alarmen går. Beboerne har som kjent bare sekunder til å søke dekning. Det er også utviklet en slags “leskur”, med betongvegger på to sider. Disse gir også noe beskyttelse.

Barnehagene har fått nye forsterkede tak på husene. I tillegg har man overdekket en del av lekeplassen med betongtak. Vi håper inderlig at det ikke skal bli bruk for disse beskyttelsestiltak og er takknemmelige for at dere har bidratt så sjenerøst til gjennomføringen av dette. Det vil helt sikkert komme henvendelser om støtte til tilsvarende tiltak fra andre steder. Så vi håper at dere vil hjelpe oss også med det.

Det er svært traumatisk å leve under presset fra rakettangrep fra Gazastripen. Det å vite at det hvert øyeblikk kan falle en rakett må være nesten uutholdelig. Beboerne i byer og kibbutzer langs grensen har et sterkt behov for å vite hvor deres nærmeste oppholder seg til enhver tid. Kommer noen raketter susende trenger man straks finne ut om familie og venner er i god behold. Manglende svar på mobilen kan gjøre enhver mor eller far hysterisk. Vi kan knapt forestille oss hvilken belastning det er.

De psykiske skadene og langtidsvirkningene er meget betydelige. Disse menneskene vil fortsatt trenge hjelp i lang tid framover, – selv hvis rakettene ble stoppet i dag. Når man tenker på at det for eksempel falt 30 raketter over Sderot på en time for ikke så lenge siden, blir man imponert over beboernes viljestyrke, utholdenhet og organisering. Få menneskeliv har gått tapt. Noen er blitt fysisk skadet og har mistet hus og hjem. Men angsten er kanskje det aller verste.

Også her kommer HJHs givere inn. Gjennom Selah (Israel Crisis Management) bidrar dere til at de hardest rammede, særlig i Sderot, får hjelp. HJH finansierer praktisk hjelp ved rakettangrep, behandling av traumatiske lidelser, gjenoppbygging av hjem o.s.v. For beboerne langs grensen i sør er det viktig å vite at vi her oppe i Norge tenker på dem, bryr oss om hva som skjer med dem og bidrar så vidt mulig til å beskytte dem og normalisere deres hverdag. Selahs frivillige er der for dem som er i nød. HJH yter nødvendige, økonomiske bidrag. Slik kan de som er rammet ha en hånd å holde i, noen å støtte seg til, mens det blir sørget for at håndverkerne reparerer hjemmet. På denne måte er vi alle med å dempe de fryktelige virkningene.

“Overbring vår hjertelige takk til HJHs givere. Dette er virkelig et uttrykk for vennskap. Uten deres hjelp og omtanke hadde det ikke vært mulig å finansiere alle disse arbeider. Skadevirkningene for beboerne ville ha vært større. Men vi er her og er kommet for å bli. “Vi gir ikke opp”, sto det i et av takkebrevene.