Det kommer en jevn strøm av etiopiske immigranter

Yacob Snir fra Keren Hayesod/Jewish Agency skriver: Vi er HJHs givere meget takknemlige for all den støtten dere gir oss til å gjennomføre dette hellige oppdrag i fortid, nåtid og framtid. Når jeg ser på TV reportasjene fra Somalia/Etiopia forstår jeg stadig bedre behovet for å føre så mange godkjente Falash Mura som mulig snarest hjem på ørnens vinger.

De israelske myndigheter og Jewish Agency la i vinter en plan for hvordan de siste etiopiske jødene skulle kunne hjelpes hjem. På kort tid skulle alle intervjues og innen tre år skulle alle som var godkjent, være kommet hjem til Israel. Man antok at det dreide seg om rundt 8.000 personer.

Den siste, store innvandringsbølgen fra Etiopia går nå som planlagt. Hver måned kommer det ca. 300 nye immigranter til mottakssentrene rundt om i Israel. Og man regner med at opp mot 4.000 Falash Mura kommer til Israel i løpet av 2011.

Det er nesten unødvendig å minne om hvilket enormt løft dette er for Israel. Integrasjonsprosessen er krevende og kostbar. Mens en immigrant fra Russland eller Ukraina bruker ca. et halvt år i mottakssenteret, trenger etiopieren mer enn tre år. Det er mye disse nye medlemmene av det israelske samfunnet skal lære; språk og teknologi. De trenger kunnskap om helse, ernæring og skolesystem for å nevne noe. Mange av foreldrene er analfabeter. Helsetilstanden kan også være dårlig. Omstillingen til et vestlig, moderne samfunn en stor utfordring for mange, som
opplever at deres verdier og adferdsmønster ikke passer inn.

Generelt var 20 % av immigrantene til Israel i 2010 barn og ungdom under 14 år. Gjennomsnittsalderen for immi-granter fra Afrika var 19,6 år, noe som skyldes de større barnefamiliene som er kommet fra Etiopia. (Kilde)

Det er håp for de unge immigrantene. Mange muligheter ligger foran dem. De første rollemodellene trer nå tydelig fram; velutdannede leger, yrkesoffiserer, lærere, idretts-utøvere.

HJHs givere bidrar til at etiopiske ungdommer får dataopp-læring og leksehjelp, blir kjent med landet og slår rot. Israel gleder seg over denne utviklingen sammen med dere.