Traume-sentre må stenge

Sjefspsykolog Zvi Freiman leder et av traumesentrene som nå må stenge.

Sentrene har til nå fått dekke 50 prosent av driftsutgiftene fra staten og 50 prosent av “International Fellowship of Christians and Jews”. De er de sistnevnte på som på grunn av tap av inntekter etter at finanskrisen inntraff, som må innstille sin støtte. De resterende 50 prosent som kommer fra staten, er ikke på langt nær nok for å dekke driften.

Det arbeides iherdig både innad i Israel overfor myndighetene så vel som i utlandet mot mulige givere, for å sikre ny støtte og videre drift.

Sderot har 19.000 innbyggere og mange av disse lider av ettervirkninger og senskader etter rakettangrep. Noen er blitt skadet direkte eller har mistet nærstående i angrep. Mange andre har opplevd andre dramatiske hendelser, har fått hjemmet ødelagt o.s.v. Bare lyden av sirenen kaller frem voldsom angst og minner hos mange. Selv om det ikke lenger er “rød alarm” hver dag, skjer det flere ganger i uken. Sinnene får ikke falle til ro, angsten sitter i.

I vår avis i mars skrev vi om store traumer blant Israels barn i sør i et intervju med sjefspsykolog Zvi Freiman. Det er snakk om tenåringer som er blitt sengevætere, søvnløse småskolebarn, babyer som fødes med uvanlige angstreaksjoner. Alle som nå går i behandling, skal overføres til det ordinære helsevesenet. Folk føler at de må begynne forfra, og de trenger en stabil hjelp.

Etter våpenhvilen mellom Israel og Hamas på Gaza-stripen trådte i kraft har mer enn 230 raketter og granater blitt skutt mot byen. Få tror at angrepene vil opphøre. Som en innbygger i Sderot sier, Israel holder våpenhvilen, terrorister gjør det ikke.

HJH støtter bl.a. Selah som hjelper familier som er traumatiserte, men kan ikke nå på langt nær så mange som de ønsker. Dette viser hvor viktig det er for oss å fortsette å støtte denne humanitære organisasjonen slik at de kan forbli en trygg havn, i det minste for noen av de mange som trenger deres hjelp i Sderot.