Hilsen fra Hadassah-sykehuset

Hilsenen er skrevet av Beatrice Birnbaum, utviklingdirektør i Hadassah Europa.

Jeg har hatt gleden av å samarbeide med dere i snart 20 år, etter å ha blitt introdusert av Rabbiner Michael Melchior. Den varme og raushet som Hjelp Jødene Hjem alltid har vist oss, har gjort det mulig for Hadassah å gjennomføre programmer som ellers ikke ville ha sett dagens lys.

Russiske sykepleiere, etiopiske tannlegeassistenter
Jeg tenker i første rekke på programmet for russiske sykepleiere, som gjennom spesialutformet språkkurs og opplæring i vestlige, medisinske teknikker får muligheten til å få fulltidsjobber som autoriserte sykepleiere ved israelske sykehus. Programmet for utdannelse av etiopiske tannlegeassistenter er et annet samarbeidsprosjekt med HJH, som har vært til stor nytte gjennom årene. Videre har HJH bidratt med betydelige beløp til videreutvikling av medisinsk utdannede immigranters fagkunnskaper i deres nye hjemland. Slik spesialkompetanse hadde ikke vært mulig å bygge opp uten midler fra Hadassah-sykehusets venner over hele verden.

Vi har hatt gleden av å anerkjenne det arbeid Hjelp Jødene Hjem gjør ved flere anledninger. Det er avduket plaketter på veggene i sykehuset og for flere år siden ble HJH tildelt utmerkelsen “Volunteer of Distinction” under vår internasjonale konferanse i Storbritannia, for det humanitære arbeid dere utfører med så mye engasjement og kjærlighet.

Etiopiske kvinner i Beit Shemesh
Hjelp Jødene Hjem har vært med å delfinansiere et prosjekt der man styrker etiopiske kvinner i Beit Shemesh, en liten by mellom Tel Aviv og Jerusalem. Grunnlagt i 1950-årene av nye immigranter fra nord-Afrika, har byen nå også mange innbyggere fra ex-Sovjet og Etiopia. Hadassahs program tjener som modell for flere samfunn som åpner for at kvinner kan fremme og argumentere for deres egen fysiske, mentale og sosiale helse, så vel som for familiens og lokalsamfunnets. Helseprogrammet er spesialutformet for å imøtekomme de spesifikke behov nettopp der. Det inneholder forelesninger, seminarer og trening for å fremme kvinners helse. Hadassah har, gjennom HJHs gavmildhet, vært i stand til å gjøre immigrantkvinner kjent med moderne medisin og retten til å dra nytte av den. Kvinnene tar denne kunnskapen med seg hjem og lærer derigjennom opp barn og ektefelle..

Takk for engasjementet
Gjennom Hjelp Jødene Hjems interesse for nye immigranter og opplæring, har Hadassah gitt ny kunnskap og styrke til samfunnsgrupper som er ivrige etter å lære og å bli fullgode borgere i det israelske samfunnet. Vi håper at dere nå vil hjelpe oss å konsentrere oss mer om innbyggerne i Beit Shemesh som kommer fra det tidligere Sovjetunionen.
Jeg ønsker dere alt godt og takker igjen for interessen og engasjementet gjennom alle disse årene, – og for gavmildhet overfor det fremste sykehuset i Midt-Østen: Hadassah Universitetssykehus i Jerusalem.