Helseopplysning og omsorg for eldre immigranter

Hadassah-sykehuset samler eldre, enslige immigranter fra ex-Sovjet til sosiale sammenkomster med helserelatert innhold. (Foto: Hadassah)

I Israel dyrkes en rekke grønnsaker som er ukjente for innvandrerne fra nord. På Hadassahs kurs lærer de å tilberede dem riktig. (Foto: Hadassah)

Ved Hadassah erfarte man at nye, etiopiske immigranter sjelden – og mange ganger altfor sent, tok kontakt med helsevesenet. Hadassah startet derfor et pilotprosjekt for et par år siden i Beit Shemesh, en liten by ca 15 km vest for Jerusalem. Man etablerte et lavterskeltilbud for kvinner med etiopisk bakgrunn. Helsepersonell fra denne befolkningsgruppen ble rekruttert til å drive den nye klinikken. De hadde naturlig nok en bedre kulturforståelse. Dette reduserte også språkproblemene. Mange av de voksne etiopiske immigrantene er analfabeter.
Hensikten med klinikken var i første omgang at den skulle arbeide forebyggende og tillitskapende. I små kvinnegruppe opplyste man om ernæring, mosjon, svangerskap og fødsel, samt hyppig forkommende sykdommer og symptomer. Kostholdet i Etiopias høyland er naturlig nok annerledes enn i Israel, så behovet for veiledning er stort. Tradisjonen med å gi selv små barn tynn te med masse sukker er et eksempel på hva israelerne ønsket å gjøre noe med.

Resultatene har vært gode. Man har ufarliggjort leger og sykehus, pasientene tar kontakt når de får symptomer som bør undersøkes nærmere og den generelle helsetilstand er bedret i målgruppen. Forståelse for riktig ernæring begynner nå å vise resultater.

Hadassah når nye grupper
Nå har Hadassah videreutviklet konseptet og i samarbeid med HJH gått inn i en fattig bydel i Jerusalem, Gonenim, med mange enslige, eldre immigranter fra tidligere Sovjet. Man har sett at eldre har hatt problemer med å tilpasse kostholdet sitt når de kommer til Israel. Det er produkter de har spist tidligere som de ikke får her for en rimelig penge – og det finnes andre matemner som de ikke vet hvordan de skal bruke. Mange eldre immigranter kan verken snakke eller lese hebraisk.

Igjen har man etablert en helseklinikk, denne gangen med russisktalende personale. Det dannes kvinnegrupper der det blir holdt foredrag om kosthold i Israel – med velsmakende smaksprøver, som er ment som inspirasjon. Og man informerer om aldringsprosesser og gode hjelpemidler. Hadassah er bekymret for at understimulering og ensomhet kombinert med feilernæring og dårlig råd, kan føre til unødig forringet livskvalitet.

Helsegevinsten er stor ved å få de eldre ut i frisk luft for å mosjonere, så man har tatt initiativ til spasergrupper. Gjennom disse gruppene får de eldre også et nettverk og et mer sosialt liv. De som leder slike grupper kan også fange opp pasienter med begynnende demens eller andre symptomer som bør følges opp av helsepersonell.

HJH hjelper også eldre immigranter
Gjennom dette prosjektet bidrar våre givere til å gi de eldre immigrantene fra nord en verdig og god alderdom i sine fedres hjemland. Mange opplever at selv om de ikke har nære pårørende, får de omsorg og trygghet. De vet at prosjektets personale følger dem opp i den grad de har behov for det, og de kan stille spørsmål og få hjelp med helseplager i sine siste år. Igjen et godt prosjekt som hjelper nye immigranter til å finne seg godt til rette i sitt nye, gamle land.