Takk fra Hadassah

Etter styrets bevilgningsmøte, går det beskjed til alle søkere om resultatet av søknadsbehandlingen. Vi har tidligere skaffet øvelseskjøkken til et senter i en av Jerusalems fattigste bydeler. Her kommer russiske og etiopiske eldre kvinner og lærer om kosthold, morsjon, sykdomssymtomer – alle sider ved helse på sitt eget språk. De får et sosialt miljø og et hyggelig nettverk. Nå har HJH, med hjelp fra giverne, sagt ja til å gjøre noe tilsvarende for de eldre etiopiske kvinnene i Beit Shemesh, en mindre by vest for Jerusalem. Her kommer påskehilsenen fra en glad prosjektansvarlig.

Dear Eli,

I hope that you are well

I was thrilled to learn from Dvora that you had written to her, advising about the decision by your Board to help Hadassah to help the elderly Ethiopian women in Beit Shemesh. This is such an important project, and we are very excited that we will be able to move ahead with these special women. The support of our dear friends who help us to Help Jews Home is so important to us.

Pesach is a time when we remember the exodus of the People of Israel, the miraculous departure from bondage in Egypt and the long journey through the desert to the Holy Land.

Our sisters (and brothers) from Ethiopia have had their own journey, departing their difficult life in Ethiopia and coming Home to Israel.

To you and all our supporters who Help Jews Home – thank you for helping Hadassah to help women and their families here in the Holy Land.

May we all be blessed with a Happy Passover, and ongoing good friendships!

Best wishes,

Tal