En velsignelse og en utfordring

Overgangen er stor for de etiopiske jødene, men stadig flere av de unge tar utdanning.

De har kommet i flere spesielle operasjoner og de siste årene har også flere tusen av dem kommet planlagt og i ordnede former. Den israelske regjeringen har hatt en avtale med Etiopias regjering om å få sende fagpersonell til Etiopia for å undersøke og forberede de “ekte” etiopiske jødene på immigrasjonen til Israel. De siste årene har ca 3 500 kommet til Israel hvert år, 300 pr mnd. Slik er det nå også, nå bor ca. 1 000 i leirene i Gondar og Addis og forbereder seg til flyttingen.

Kommer fra landsbygda
De fleste har kommet til Israel med rutefly de siste årene. For et par år siden fikk jeg være med flyet fra Addis til Tel Aviv sammen med en gruppe nye immigranter. Det var en stor opplevelse. For dem det gjaldt, begynte et helt nytt kapittel i livet deres, et spennende og vanskelig kapittel på mange måter. De etiopiske innvandrerne representerer en stor velsignelse for det israelske samfunnet, men de har betydd og betyr fortsatt svært store utfordringer, både sosialt og økonomisk.

Det er ikke plass til noen omfattende informasjon om dette her, de fleste som leser dette vet nok en god del om problemene – og det positive. De fleste etiopiske innvandrere kommer fra landsbygda, der de har drevet jordbruk og kveghold, de bodde i stråhytter og hadde ingen erfaring fra livet i et samfunn som det israelske. De har knapt sett en elektrisk komfyr, de er ukjente med elektrisk lys o.s.v. De fleste er analalfabeter. Så disse innvandrerne har trengt og trenger svært omfattende oppfølging, hjelp og støtte.

Får ekstra oppfølging
Jewish Agency og den israelske regjeringen har gitt dem innføring i språk, jødisk kultur o.s.v. i noen måneder i Etiopia, og de må ha god tid i immigrasjonssentrene og språkskolene når de kommer til Israel. Mens nye innvandrere ellers oppholder seg i disse “start-leirene” i Israel i snitt 6 måneder., trenger de etiopiske opp til tre år før de kan flytte ut i samfunnet.

Og trass i en rekke spesielle tiltak for denne innvandrergruppen, henger de etter. Alle etiopiske ungdommer som har forutsetninger for det, får stipend til videregående opplæring og studier, barn får hjelp til lekselesing o.s.v. Både myndighetene og mange frivillige organisasjoner og institusjoner bidrar med mye hjelp. Og det trengs – tross alt dette er 70 prosent av etiopierne i arbeidsdyktig alder, arbeidsløse.

Flere tar utdanning
Men her er også lyspunkter og mye positivt. Den etiopiske befolkningsgruppen – som i dag utgjør ca 120 000 mennesker, består av svært mange barn og unge – og litt etter litt integreres de i det israelske samfunnet. Mange av barna og de unge er født og oppvokst i Israel – og det hjelper. Av disse 120 000 er det nå ca 5 000 som tar videregående utdanning og som studerer. Det er langt bak gjennomsnittet, men er en svær forbedring på noen få år.

Etiopierne gjør ellers en god innsats i det israelske samfunnet, bl.a. i Forsvaret og på mange arbeidsplasser. En god, men krevende utvikling er på gang. I Hjelp Jødene Hjem vil vi fortsette en relativt sterk støtte til å få de siste etiopiere hjem – og gjennom flere av prosjektene våre vil vi “hjelpe dem hjemme”. Vi vil trofast arbeide videre for å nå målet; også de etiopiske innvandrerne, de som kom, og barna og barnebarna deres, skal føle seg hjemme og få et godt liv i Israel.
Takk for din hjelp gjennom en jubileumsgave til å nå den målsettingen.