Hadassah nominert til Nobels fredspris

Hadassah er nominert for det fredelige samarbeidet mellom jøder og arabere i sine helsesituasjoner, og for sitt arbeid for menneskelige verdier på tross av volden i regionen. Deres to sykehus i Israel har behandlet flere intifada-ofre enn noe annet sykehus i landet.

Helseorganisasjonen Hadassah er eid av en sionistisk kvinneorganisasjon i USA.
Tidligere israelske mottakere av Nobels fredspris er Yitzhak Rabin, Shimon Peres og Menachem Begin.

HJH støtter Hadassah, blant annet med å gi toårig videreutdanning/ oppdatering for nye immigranter med helseutdannelse fra hjemlandet. Fagterminologi og holdningsskapende arbeid vektlegges. HJH støtter også tannpleier-utdannelse for etiopiske immigranter.