Israel – fikentreet som blomstrer

Artikkelforfatter David Østby.

Jødefolket har en spesiell plass i verdenshistorien. De er Guds presteskap som gav oss Bibelen, de var nasjonen som mottok loven, og Jesus Kristus kommer fra jødene. Den første kristne menighets fødsel skjedde i Jerusalem. Israel er blitt et tidens tegn. Etter jødenes adspredelse i 2000 år, spredt blandt nasjonene, sa Jesus at da tiden var inne ville Gud samle dem fra alle nasjoner og gi dem tilbake landet som de fikk av Gud i eie. Det ville innvarsle endens tid.

Vi som husker 1948, glemmer aldri de gamle kristne i menigheten som mottok nyheten om Israels statsdannelse som et klart varsel om at nå var det kort tid igjen før Jesus ville komme tilbake. I de påfølgende år var forkynnelsen om Jesu gjenkomst sterk og manende og førte til vekkelse mange steder.

Fikentreet står i blomst. Men det har i løpet av disse årene rusket kraftig i treet som står utsatt til. Noen har forsøkt å rykke det opp med rot, eller i det minste rive av noen grener. Men det står der i blomst. Det varsler at sommeren er nær.
Truslene fra den arabiske verden om utslettelse av den jødiske nasjon må tas på alvor. Men motgangen og den sviktende oppslutning om Israel, skyldes ikke minst den ensidige dekningen norske medier har gitt, der skylden for volden hele tiden ensidig er Israels.

Etter 60 år med en sammenhengende uro med krig og vold, må vi beundre den jødiske folkesjel som tross denne frykt, har maktet å bygge opp landet fra en ørken til en blomstrende hage. Vi er mange som har sett det som et privilegium å være blandt Israels venner.
Ikke bare med ord, men med en utrakt hånd. Hjelp jødene hjem som ble etablert i 1990, har vært en slik utrakt hånd. Det var en glede å få være med å etablere dette fellesarbeidet, et hjelpearbeid som fortsatt er en velsignelse for det jødiske folk. Vårt beste jubileumsønske er: Fred!