De minnes for å forebygge

Alle offisielle personer som besøker Israel, blir tatt med til Yad Vashem. Det kan lett falle oss inn å mene at det snart får være nok, de må da se til å bli ferdige med krigen og de redslene den brakte med seg for det jødiske folk. Men så er det helt omvendt.

Hvert år markerer de Holocaust med en minnedag. I år var 150 utenlandske gjester til stede ved selve seremonien, mens 14.000 mennesker besøkte museet 18. og 19. april. Mer enn 3.000 skoleelever ble tatt med rundt, og det ble laget ulike typer workshops med dem. En av disse resulterte i at det ble skrevet og komponert ny musikk til Holocaust-ofrene.

Temaet for dette året var “Til den siste jøde – til det siste navn!” Ordlyden er hentet fra nazistenes vokabular – de hadde til hensikt å utrydde alle – “til den siste jøde” – “til det siste navn”. Denne sommeren har de tatt i bruk Internett for å spre informasjon. De siste årene er det blitt bygget Holocaustmuseer rundt omkring mange steder i verden. Flotte og kostbare byggverk, nettopp for å holde verdens bevissthet oppe, om det som skjedde. Vi får jo eksempler på moderne terror nå, som kanskje kan få oss til bedre å forstå at seks millioner jøder aldri vil bli glemt. Det er vel ikke utenkelig at 2 – 300 drepte barn i Ossetia vil få et minnesmerke, slik som 3.000 drepte i New York har fått det. Det er ufattelige tragedier som ryster oss alle, men det er langt igjen til seks millioner! De minnes for å forebygge – at det utrolige kan skje igjen.

Yad Vashem markerer et femtiårsjubileum, og det blir flere arrangementer i løpet av 2004 og 2005. Innvielse av nye tilbygg blir f.eks. 15. mars 2005. Internasjonal samling av overlevere er planlagt til mai 2005, i forbindelse med sekstiårsdagen for avslutning av den annen verdenskrig. Ellers fortsetter de med å avholde kurs for lærere fra hele verden, og Norge ligger nok dessverre nederst på deltagerlisten. Men fasilitetene er glimrende, og foreleserne er førsteklasses, så det er ikke bortkastet tid og penger å delta på et kurs!
Endelig vil det bli holdt en internasjonal konferanse om metoder og mål i forskningen rundt Holocaust. Historikere og forskere kommer fra Israel, USA, England, Tyskland, Nederland, Belgia, Polen og Russland for å gi av sin visdom og kunnskap. Denne konferansen finner sted 21. – 24. november i år! – og det er umulig å melde seg til den.

Fra HJHs informasjonsavis nr. 3/2004.