Bevarer fortiden for framtiden

Dypt konsentrerte medarbeidere i arbeid med kartotekkort som avdekker jødiske enkeltskjebner under Holocaust.

International Tracing Service (ITS) ble etablert i Bad Arolsen, Tyskland umiddelbart etter andre verdenskrig.
Dette senter skulle hjelpe overlevende å oppspore savnede familiemedlemmer og venner. Her samlet man arkiver fra konsentrasjonsleirene, informasjon om tvangsarbeid og fordrevne personer.

Siden disse arkiver inneholdt betydelige mengder informasjon om jødiske ofres skjebne under nazismen, henvendte den israelske staten seg på 1950 tallet til ITS for å få lov til å kopiere det de på det daværende tidspunkt hadde. Dette ble mikrofilmet 1955 til 1957 av et ekspert-team fra Yad Vashem. Rundt 20 millioner sider med dokumentasjon om jødiske ofre og gjenstander med jødisk tilknytning, som medlemskort og lignende ble arkivert i Jerusalem.

Nå har Yad Vashem imidlertid fått ytterligere 75 millioner sider, samt fotografier, vitnesbyrd og private rapporter fra ITS. Dette er hele den informasjon ITS hadde ved utgangen av 2007. Dermed er et nytt stort materiale overlatt til Yad Vashem for bearbeidelse, slik at det kan bli tilgjengelig for etterlatte, medlemmer av neste generasjon, slektsgranskere, forskere og historikere, i deres leting etter mer informasjon om krigen og dens ofre. Pr i dag har Yad Vashem detaljert informasjon om 3,5 millioner jøder som forsvant under Holocaust.

Nå er det slektsgranskerne og historikerne som spør
Yad Vashems stab besvarer årlig rundt 25.000 henvendelser om holocaustofre. Man har laget en database knyttet opp mot Yad Vashems nettside, der folk kan gå inn for å finne opplysninger. Selv om mange land nå har sine egne arkivsentra, har Yad Vashem mye tilleggsinformasjon som er samlet i løpet av de siste 50 år. Man har mange vitnesbyrd fra overlevende eller øyenvitner. Her kan det komme fram opplysninger om
alle dem som ennå ikke er dokumentert.

Fortell før det er for sent
Da Yad Vashem ble startet bad man overlevende og andre skrive ned og sende inn alt de husket; navn, datoer,
steder, dagligliv, episoder. Yad Vashem har nå igjen gått ut til de siste overlevende, for å be dem skrive hva de
husker. Kanskje leverte de ikke inn noe vitnesbyrd for 50-60 år siden enten fordi de ikke orket eller syns det var
likegyldig. Det kan også være episoder som nå kommer tilbake til dem, og som de glemte forrige gang. Langsomt rekonstrueres skjebnene til mer enn 6 millioner enkeltmennesker.

HJH lønner immigranter som arbeider med oversettelse av dokumenter
Man kan forestille seg hvilket enormt arkivarbeid som må ligge bak dette. Yad Vashem har en stor stab trenede
medarbeidere fra hele verden. HJH som er opptatt av å hjelpe nye immigranter i arbeid gir derfor tilskudd til lønn for nye immigranter fra ØstEuropa, slik at Yad Vashem kan nyttiggjøre seg deres språkkunnskaper.

I en tid da noen faktisk trekker gasskamre og 6 mill. myrdede jøder i tvil, er det viktig å ta vare på all den kunnskap og dokumentasjon som finnes.