HJH støtter Yad Vashems arkivarbeid

Mens man etter hvert har etablert en bra oversikt over de fleste vest-europeiske jøders skjebne, er det fortsatt mange uklarheter rundt hva som skjedde i øst. Yad Vashem arbeider nå iherdig for å samle inn flere opplysninger. Man ber på nytt folk om å sende inn skjemaer for å registrere savnede personer, med de opplysninger som er tilgjengelig. Det begynner å bli i 12te time – 65 år etter 2.verdenskrig.

De dokumentene som kommer inn nå i tillegg til registreringsskjemaene, krever kjennskap til språk og håndskrift. Det er alt fra kartotekkort og attester til brev fra fanger til pårørende. Dette kan være dokumenter som Yad Vashem ikke har fra før, men som kan inneholde duplikat opplysninger. Man engasjerer nye immigranter fra det tidligere Sovjet til å tyde og tolke dokumentene.

HJH støtter arbeidsplasser for nye immigranter på Yad Vashem. De får arbeid og inntekt, samtidig som dette katalogiseringsarbeid blir utført. Takk for at dere bidrar til at en viktig del av jødenes historie blir avdekket, samtidig som en ny generasjon finner sin plass i jødenes nye, gamle land.