Innlegg

HJH Nyhetsbrev mai 2016

Nyhetsbrev mai 2016

Yad Vashem ble etablert har en av de sentrale oppgavene vært å samle navnene på de jødiske ofrene for Holocaust. De er i stand til å tilby muligheter til nye immigranter slik at de kan tilpasse seg et liv i Israel mens de samtidig bidrar konkret til Holocaust-samlingen. Det åpnes for Etiopiske jøder (Falash Mura) skal reise til Israel. Shiluv utdanner ledere blant de nye immigrantene til å lede prosjekter i nabolagshagene, matskogene og de økologiske hagene i Israel.

Immigranter i språkviktige jobber på Yad Vashem

I de gamle lokalene til tidligere ”Navnehallen” eller ”Hall of Names” på Yad Vashem sitter 39 arbeidstakere med utallige språkkunnskaper. Det er nødvendig når de skal legge ut informasjon om registrerte døde fra Holocaust i søkbare datafiler.

Lokalet har dunkel belysning. Nesten bare dataskjermene som lyser opp rommet. Samt noen neonlysrør der dagslys burde ha kommet inn. En smal vindusrekke oppunder taket duger lite. Esther Voloshin snakker lavt. Hun er sektorleder for Katalogiseringsavdelingen i arkivdivisjonen på Yad Vashem som HJH bidrar med verdifull støtte til.

Esther har 38 medarbeidere, fordelt på 30 personer, fire teamledere samt fire spesialister på navn og geografi. Nesten alle er immigranter som her har fått gode arbeidsplasser – og som gjør en stor innsats. Esther selv emigrerte fra Moskva til Jerusalem i 1991 og har arbeidet på Yad Vashem siden -96, i denne avdelingen siden 2006.

-Hva går arbeidet ut på?

-Vi har delt opp i mange ulike prosjekter. Et av teamene jobber spesielt med polske forhold, et annet med å registrere alle jøder fra Budapest etter folketellingen i 1941 som deretter settes opp mot folketellingen i 1945. Et stort arbeid som har vart siden 2006. Vi legger inn data ut fra scannede – gjerne maskinskrevne, men oftest håndskrevne dokumenter fra arkivene og overfører dem til datafiler med navn og kodenumre som er søkbare for dem som går inn via internett. Vi legger inn all den informasjonen vi kan finne om en person; som kjønn, fødested, yrke etc. Vi finner ofte krysningspunkter slik at vi via andre kanaler eller dokumenter legger inn tilleggsinformasjon. Vi registrerer også ut fra bilder av gravstener fra ulike jødiske gravlunder også, forteller Esther.

Den evige ild. Foto: Mrbrefast/Wikipedia

Den evige ild. Foto: Mrbrefast/Wikipedia

Hun understreker at en stor del av utfordringene ligger i å tyde skrift. Når jiddish skrives med hebraiske bokstaver bør man være meget god i begge språkene. Dessuten er det viktig å kjenne til hvordan landegrensene har endret seg etter 1. og 2. verdenskrig. Spesielt rundt Ungarn, Slovakia, Romania, Kroatia, nordlige Serbia og Polen. Videre har land og byer gjerne helt ulike navn på de ulike språk.

-Vi tar alle stedsnavn og familienavn i betraktning i så måte for å gjøre det mulig å søke dem opp uansett språk, betegnelser eller ulike stavelser man søker dem opp på, fortsetter hun og tilføyer at all data legges inn på seks språk: engelsk, tysk, hebraisk, arabisk, russisk og spansk.

Mange nye immigranter fra blant annet tidligere Sovjetunionen, Polen og Ungarn er blant de ansatte og de snakker tilsammen et ti-talls språk.

Teamleder Faina Braziler (36) kom til Israel – også fra Moskva, i 1990 – som 12-åring. Hun har arbeidet ved Yad Vashem i 12 år, har studert østasiatisk kunsthistorie, kinesisk, koreansk og japansk. Teamet hennes på 6-8 personer må være solide på å tyde de ulike lydene og skrivemåtene i språkene de skal katalogisere.

Den polske byen Łódź , vil sikkert for nordmenn uttales slik det ser ut, Lodz. I Polen uttaler man den mer som Owodz med en hard strupetone i begynnelsen – og ganske fjernt fra en norsk L.

-Flere i teamet er forholdsvis nye immigranter. De ferskeste har vært her bare et par år, sier hun. Og påpeker hvor viktig det er at det er mangfold i teamet.

-Vi trenger dem som kjenner betegnelsen på yrker som ikke finnes lenger, men også de som bidrar med den informasjon de har tilegnet seg om historien i de ulike land frem til nyere tid før de kom hit.

 

Esther og Faina er veldig stolte over den utrolige forskerjobben deres medarbeidere utfører. Samtidig er de en smule rørt og takknemlige over at noen mennesker i Norge bryr seg og vil støtte dem økonomisk i deres arbeid med å gi slektninger av holocaustofrene en form for sjelefred etter å ha fått visshet i hvor deres slektninger endte sine liv.

 

Yad Vashems hjemmeside: http://www.yadvashem.org

HJH støtter Yad Vashems arkivarbeid

Mens man etter hvert har etablert en bra oversikt over de fleste vest-europeiske jøders skjebne, er det fortsatt mange uklarheter rundt hva som skjedde i øst. Yad Vashem arbeider nå iherdig for å samle inn flere opplysninger. Man ber på nytt folk om å sende inn skjemaer for å registrere savnede personer, med de opplysninger som er tilgjengelig. Det begynner å bli i 12te time – 65 år etter 2.verdenskrig.

De dokumentene som kommer inn nå i tillegg til registreringsskjemaene, krever kjennskap til språk og håndskrift. Det er alt fra kartotekkort og attester til brev fra fanger til pårørende. Dette kan være dokumenter som Yad Vashem ikke har fra før, men som kan inneholde duplikat opplysninger. Man engasjerer nye immigranter fra det tidligere Sovjet til å tyde og tolke dokumentene.

HJH støtter arbeidsplasser for nye immigranter på Yad Vashem. De får arbeid og inntekt, samtidig som dette katalogiseringsarbeid blir utført. Takk for at dere bidrar til at en viktig del av jødenes historie blir avdekket, samtidig som en ny generasjon finner sin plass i jødenes nye, gamle land.

Kameraet lyver ikke

I de første årene av museets drift fikk man innlevert mange bilder. Beklageligvis fulgte det ofte svært lite informasjon med bildene. Eksperter ser nå på bildene i arkivet og mangt kommer for en dag.

For eksempel fikk museet i sin tid overlevert en serie fotos som samlet ble arkivert med tekst:
“Utbedringsarbeider på den store synagogen i Herzog Max gate i München etter Krystallnatten.” Nylig har eksperter sett på bildene igjen og det ble etter hvert klart at motivet ikke var utbedringsarbeider etter skader, men tvert om – de viste den kommunale rivingen av en av de første synagoger i Tyskland, mange måneder før Krystallnatten. Dette skjedde i 9. juni 1938 eller kort tid etterpå.

Fotografier fra Holocaust-perioden er viktig historisk dokumentasjon, og spiller en sentral rolle i studiene av Holocaust, samtidig som de hjelper oss å minnes dens ofre. Imidlertid er det ofte problematisk å bruke bildene, fordi man enten mangler opplysninger om hva/ hvem bildet forestiller, eller man har flere forskjellige beskrivelser av hva det er, eller det kan være bilder som er forfalsket eller feiltolket.

I begynnelsen av mai i år arrangerte Yad Vashem for første gang i historien en workshop om fotografering og fotografier fra Holocaust, – for å diskutere disse problemene og for å utvikle et samarbeid mellom de institusjoner som har slike bilder i sine arkiver. Til workshopen kom representanter fra tyske, amerikanske, østerrikske, franske og israelske museer, sammen med historikere. En av de mange utfordringene man kom inn på var digitalisering av fotoarkivene, slik at de kan gjøres tilgjengelige for publikum på nettet, slik Yad Vashem fikk gjort forrige år. Denne forenklede tilgangen til bildearkivene, letter i tillegg også forskningsarbeidet for andre institusjoner.

Yad Vashem har svært gode erfaringer med å legge ut bilder på nettet. De har mottatt mange henvendelser fra publikum, som har gjenkjent mennesker og steder på bildene. Langsomt og møysommelig identifiseres ofre og overlevende fra perioden, og medarbeiderne på museet blir i stand til å finne ut av og gjengi historien bak bildet.

Én dag etter minnedagen for Holocaust fikk Yad Vashem en e-post fra Shlomit Muszkat:
“… tilfeldigvis leste jeg en artikkel i Yedioth Aharonoth om barna i Otwock, med referanse til Yad Vashems online utstilling. Da jeg så utstillingens åpningsbilde, gjenkjente jeg min far, Karol. Jeg ble svært rørt – og er det fortsatt. Jeg fortalte om det til andre familiemedlemmer, inkludert min far, og vi snakket litt om den perioden.”

Neste dag offentliggjorde Yedioth Aharonoth en artikkel med overskriften “Jeg er jenta med teddybjørnen”, der Yaela Marinberg forklarte at hun hadde gjenkjent sin mor, Rosa Worman-Wolf, på et bilde som avisen hadde trykket på Holocaustdagen. Rosa var to år da hennes foreldre ble deportert til Auschwitz. “Puslespillet er fortsatt fullt av hull”, sa Rosa, ” men dette bildet fylte et av dem.”

Yad Vashem ber folk gå inn på nettet og studere bildene. Gjenkjenner de noen, ber man dem ta kontakt.

Sammendrag fra bladet Yad Vashem Jerusalem, Vol.54, July 2009. Artikler av Uziel og Beer oversatt av Eli Finsveen. Gjengitt med tillatelse av Yad Vashem.

Nye “Righteous among the Nations”

Wessel og Ankje Ruwersma bodde i landsbyen Burum i Friesland i det nordlige Nederland. Wessel var bonde, men kjørte også ut kerosen til nærliggende landsbyer. Hans kone drev en liten landhandel. Paret som var i 50-årene, hadde to voksne barn. Den yngste bodde fortsatt hjemme.

Sommeren 1942 begynte deportasjonene av jøder i Nederland og familien Levy fra Tilburg i sør-Nederland fikk beskjed om å melde seg. Foreldrene bestemte seg for å forsøke å få gjemt bort sine tre små barn. Gjennom en nabo fikk de plassert Yehudit, som da var nesten to år, hos familien Ruwersma.

Paret tok imot Yehudit med åpne armer. De tok godt vare på henne. Til folk i landsbyen fortalte de at jentas mor var syk og at faren ikke kunne greie å ta seg av henne. For å skjule hennes identitet, blekte de håret hennes.

Yehudit bodde hos familien Ruwersma til frigjøringen i 1945, da hennes tante kom og hentet henne for å forene henne med resten av familien. Yehudits far ble drept i Auschwitz, men hennes mor og to søsken overlevde Holocaust. Yehudit anså sine redningsmenn som sine foreldre og det å bli skilte fra dem var svært vanskelig. Da familien Levy senere emigrerte til Israel, holdt hun kontakten med sine “foreldre”, og etter at de ble borte, med barn og barnebarn.

Over 22.700 mennesker har fått tildelt denne utmerkelsen. Denne gangen var både Yehudit Levy og to av parets barnebarn til stede under høytideligheten.

Kilde: Yad Vashems nyhetsbrev

Yad Vashem bygger ny undervisningsfløy

I løpet av det siste ti-året har aktiviteten økt over all forventning ved Yad Vashems Internasjonale Skole for Holocaust Studier. Den har overskredet selv de mest optimistiske prognoser.
Hvert år kommer lærerer, studenter, politikere og journalister fra hele verden for å lære om Holocaust og hvordan den kan formidles til nye generasjoner. Yad Vashem vil bevare kunnskapen om det som skjedde og arbeide aktivt for at det ikke skal
skje igjen. For å møte alle disse henvendelsene bygger de nå en ny fløy på 4.500 kvadratmeter.

Bevarer fortiden for framtiden

Dypt konsentrerte medarbeidere i arbeid med kartotekkort som avdekker jødiske enkeltskjebner under Holocaust.

International Tracing Service (ITS) ble etablert i Bad Arolsen, Tyskland umiddelbart etter andre verdenskrig.
Dette senter skulle hjelpe overlevende å oppspore savnede familiemedlemmer og venner. Her samlet man arkiver fra konsentrasjonsleirene, informasjon om tvangsarbeid og fordrevne personer.

Siden disse arkiver inneholdt betydelige mengder informasjon om jødiske ofres skjebne under nazismen, henvendte den israelske staten seg på 1950 tallet til ITS for å få lov til å kopiere det de på det daværende tidspunkt hadde. Dette ble mikrofilmet 1955 til 1957 av et ekspert-team fra Yad Vashem. Rundt 20 millioner sider med dokumentasjon om jødiske ofre og gjenstander med jødisk tilknytning, som medlemskort og lignende ble arkivert i Jerusalem.

Nå har Yad Vashem imidlertid fått ytterligere 75 millioner sider, samt fotografier, vitnesbyrd og private rapporter fra ITS. Dette er hele den informasjon ITS hadde ved utgangen av 2007. Dermed er et nytt stort materiale overlatt til Yad Vashem for bearbeidelse, slik at det kan bli tilgjengelig for etterlatte, medlemmer av neste generasjon, slektsgranskere, forskere og historikere, i deres leting etter mer informasjon om krigen og dens ofre. Pr i dag har Yad Vashem detaljert informasjon om 3,5 millioner jøder som forsvant under Holocaust.

Nå er det slektsgranskerne og historikerne som spør
Yad Vashems stab besvarer årlig rundt 25.000 henvendelser om holocaustofre. Man har laget en database knyttet opp mot Yad Vashems nettside, der folk kan gå inn for å finne opplysninger. Selv om mange land nå har sine egne arkivsentra, har Yad Vashem mye tilleggsinformasjon som er samlet i løpet av de siste 50 år. Man har mange vitnesbyrd fra overlevende eller øyenvitner. Her kan det komme fram opplysninger om
alle dem som ennå ikke er dokumentert.

Fortell før det er for sent
Da Yad Vashem ble startet bad man overlevende og andre skrive ned og sende inn alt de husket; navn, datoer,
steder, dagligliv, episoder. Yad Vashem har nå igjen gått ut til de siste overlevende, for å be dem skrive hva de
husker. Kanskje leverte de ikke inn noe vitnesbyrd for 50-60 år siden enten fordi de ikke orket eller syns det var
likegyldig. Det kan også være episoder som nå kommer tilbake til dem, og som de glemte forrige gang. Langsomt rekonstrueres skjebnene til mer enn 6 millioner enkeltmennesker.

HJH lønner immigranter som arbeider med oversettelse av dokumenter
Man kan forestille seg hvilket enormt arkivarbeid som må ligge bak dette. Yad Vashem har en stor stab trenede
medarbeidere fra hele verden. HJH som er opptatt av å hjelpe nye immigranter i arbeid gir derfor tilskudd til lønn for nye immigranter fra ØstEuropa, slik at Yad Vashem kan nyttiggjøre seg deres språkkunnskaper.

I en tid da noen faktisk trekker gasskamre og 6 mill. myrdede jøder i tvil, er det viktig å ta vare på all den kunnskap og dokumentasjon som finnes.

Yad Vashem angår oss alle

En av de fantastiske konstruksjonene i "nye" Yad Vashem. Her er en av kuvognene som ble brukt til å frakte jøder til utryddelsesleirene på vei ut i ingenting!

Holocaust fant sted før han var født, og likevel —-
Det sies at hans stjerne ikke lenger lyser like sterkt i Iran og at denne konferansen er noe av årsaken.

Like interessant er det at FN har forbudt benektelsen av Holocaust, og i Tyskland gikk Angela Merkel ut mot nynazistene som tenkte i de samme banene som Ahmadnejad. Så kan man jo spørre seg om hvorfor det er så viktig å holde minnet om de tøffe redslene levende. Helst vil vi jo glemme det leie og skakke og “gå videre”, som det heter.

I det nye bygget i Yad Vashem er det ikke mulig å gå videre. Er man først kommet inn, tvinges man til å gå inn i rom etter rom – til høyre og til venstre – simpelthen fordi det er bygget slik. Det er lagt inn stoppeffekter, enten i form av svære stokker eller små avgrunner, og symbolikken er øredøvende. Hele veien ser man nemlig slutten på vandringen, til utgangen og lyset langt borte.

Sånn er selve livet for oss alle, det går ikke an å hoppe over noe eller å løpe fort, vi må leve det.

Men sånn var også de forferdelige årene under Holocaust. Alle som var der, måtte leve det igjennom. Derfor har vi ikke lov til å slippe unna – ikke lov til å glemme. for det lar seg ikke viske ut og det skal aldri skje igjen – med noen. Dette er ikke et spesielt jødisk problem – det er en fremvisning av maksimal ondskap, den angår oss alle. så galt kan det gå, om vi slipper den løs.

Derfor blir alle statsbesøk til Israel tatt med til Yad Vashem. Når er dette blitt mye mer enn et museum. Det drives verdensvid forskning – de har undervisningssenter for barn, soldater, studenter, immigranter og utlendinger. Området er vakkert og symbolsk liggende på en høyde med vakre åser og fjell omkring, og det er blitt så stort at det går små busser til de fjerneste severdighetene.

Aldri har tilstrømningen til Yad Vashem vært større enn i dag – kanskje fordi verden rundt oss virker truende og skremmende på mange måter. Ett formål for Yad Vashem er å demonstrere riktige verdier – og jødisk identitet – samtidig som det er ment å gi en hyllest til livet. –
Vi i HJH har vært aktive lenge i dette arbeidet. Til å begynne med virket det nytteløst for “lille oss” å gi noe til dette milliardforetagendet, men nå føler vi at vi med små midler har bidratt stort til noe som er veldig viktig.

Vi fikk jo – som mange vet – en liten nisje – nemlig arkivet! Der har nå i flere år unge innvandrere fått jobb med å lete i gamle protokoller og dokumenter på all verdens nasjonalspråk for å finne navn på de som omkom og autentiske historier om livet i leirene.

De har jo nemlig bestemt at det ikke er nok å si at seks millioner ofret livet, disse seks millionene har et navn og en historie, og langsomt, langsomt blir dette nå avdekket.

Så føler vi at vi har vært med på noe viktig når vi går igjennom og ser filmer og videointervjuer med overlevende – fotografier og dagbokopptegnelser.

Vi kan også se kunst som er funnet under og etter krigen og gjenoppbygde deler av synagoger.

Til syvende og sist er hele dette komplekset et vitnesbyrd om menneskets åndelige evne til å utholde det umulige fordi de beholdt de åndelige verdiene som ligger i troen på en Gud i Himmelen og i evnen til å hjelpe hverandre.
De lagde seg symboler og de kan jo Guds Ord utenat. Det finnes mange rørende og strålende vitnesbyrd om åndelig styrke.

Det finnes også en liten park – en minnelund over “de rettferdige blant nasjonene” – de som påtok seg roller som livreddere til forfulgte jøder.
Slik er Yad Vashem blitt et monument – et museum og en minnelund til alle som døde – som overlevde, som forsket og som hele tiden bærer historien som en fakkel som skal minne oss alle om “aldri mer Holocaust”

– Måtte vi en gang komme dit!

De minnes for å forebygge

Alle offisielle personer som besøker Israel, blir tatt med til Yad Vashem. Det kan lett falle oss inn å mene at det snart får være nok, de må da se til å bli ferdige med krigen og de redslene den brakte med seg for det jødiske folk. Men så er det helt omvendt.

Hvert år markerer de Holocaust med en minnedag. I år var 150 utenlandske gjester til stede ved selve seremonien, mens 14.000 mennesker besøkte museet 18. og 19. april. Mer enn 3.000 skoleelever ble tatt med rundt, og det ble laget ulike typer workshops med dem. En av disse resulterte i at det ble skrevet og komponert ny musikk til Holocaust-ofrene.

Temaet for dette året var “Til den siste jøde – til det siste navn!” Ordlyden er hentet fra nazistenes vokabular – de hadde til hensikt å utrydde alle – “til den siste jøde” – “til det siste navn”. Denne sommeren har de tatt i bruk Internett for å spre informasjon. De siste årene er det blitt bygget Holocaustmuseer rundt omkring mange steder i verden. Flotte og kostbare byggverk, nettopp for å holde verdens bevissthet oppe, om det som skjedde. Vi får jo eksempler på moderne terror nå, som kanskje kan få oss til bedre å forstå at seks millioner jøder aldri vil bli glemt. Det er vel ikke utenkelig at 2 – 300 drepte barn i Ossetia vil få et minnesmerke, slik som 3.000 drepte i New York har fått det. Det er ufattelige tragedier som ryster oss alle, men det er langt igjen til seks millioner! De minnes for å forebygge – at det utrolige kan skje igjen.

Yad Vashem markerer et femtiårsjubileum, og det blir flere arrangementer i løpet av 2004 og 2005. Innvielse av nye tilbygg blir f.eks. 15. mars 2005. Internasjonal samling av overlevere er planlagt til mai 2005, i forbindelse med sekstiårsdagen for avslutning av den annen verdenskrig. Ellers fortsetter de med å avholde kurs for lærere fra hele verden, og Norge ligger nok dessverre nederst på deltagerlisten. Men fasilitetene er glimrende, og foreleserne er førsteklasses, så det er ikke bortkastet tid og penger å delta på et kurs!
Endelig vil det bli holdt en internasjonal konferanse om metoder og mål i forskningen rundt Holocaust. Historikere og forskere kommer fra Israel, USA, England, Tyskland, Nederland, Belgia, Polen og Russland for å gi av sin visdom og kunnskap. Denne konferansen finner sted 21. – 24. november i år! – og det er umulig å melde seg til den.

Fra HJHs informasjonsavis nr. 3/2004.