Michael Melchior forteller om jødene i ex-Sovjet

 

Del 1 – 9 minutt, 40 sekund

 
Del 2 – 9 minutt, 24 sekund

 
Del 3 – 9 minutt, 48 sekund

 
Del 4 – 9 minutt, 47 sekund

 
Del 5 – 5 minutt, 17 sekund