Takk og oppmuntring fra Jewish Agency

Jacob Snir overrekker plaketten til Anne Marie Gravdahl. (Foto: Torbjørn Ekroll)

Men likevel – det var en stor glede da vi mottok en sølvplakett fra Jewish Agency som takk for støtte og innsats. Overraskende var det også. Vi føler jo av og til at vi bare er en liten brikke i det store spillet. Men at vi hvert år er i stand til å gi mange millioner til Israel, blir lagt merke til, og det er klart at det betyr noe.

“In deep gratitude to donors and leadership for your important support of the Jewish Agency war-fund” – slik lyder innskriften.

Det fine er at de er veldig klar over at det skyldes dere som gir, at pengene kan sendes! Det er ikke bare et abstrakt apparat som fungerer som en fordelingssentral, men en stadig strøm av hundrelapper og tusenlapper som til slutt blir en stor sum penger.

65.000 dollar sendte vi til dette krigsskadefondet, og det ble mulig å sende som en ekstrabevilling!

Så – tusen, tusen takk til dere alle – ta det til dere, og vit at dere er med på noe stort!