Nå vil vi hjelpe de siste etiopiske immigrantene

Mange forventningsfulle barn håper på å komme til Israel snart.

Det er et viktig kapittel i den israelske immigranthistorien som nå går mot en avslutning og vi vil være med på å gi det en verdig avslutning! Arbeidet med å hjelpe etiopierne til Israel har
vært både fascinerende, langvarig, utfordrende og kostbart. Det har vært noen større, spektakulære aksjoner og like mye et møysommelig, krevende arbeid. De siste årene har israelske myndigheter, Jewish Agency og Israels venner rundt i verden brukt store ressurser
på å legge til rette for å få de siste Falash Mura-jødene fra Gondardistriktet nord i Etiopia til Israel! Og arbeidet har lykkes – i dag er det bare noen hundre igjen, men det arbeidet vil det ta enda noen få måneder å sluttføre. Mottaksapparatet kan ta mot ca 300 hver måned – og
de som er igjen har ikke noe høyere ønske enn å få komme til Israel.

Vi i Hjelp Jødene Hjem vil gjerne gjøre det vi kan for å bidra til dette siste krafttaket for etiopierne – men vi er selvsagt helt avhengige av våre givere! Vi vet at de etiopiske jødene
– som i dag teller ca. 120.000 i Israel – betyr et svært positivt innslag i det israelske samfunnet. Det har vært og er spesielt krevende å integrere dem i samfunnet, men nå er det mange positive tegn å se. Stadig flere av de unge tar høyere utdanning, mange tar videregående skoler og mange flere etiopiere gjør en innsats i arbeidslivet og for eksempel hæren.

Nå vil vi sammen fullføre arbeidet med å få de siste etiopiske immigrantene hjem på en god måte! Gjennom din gave til Hjelp Jødene Hjem nå i oktober er du med i denne historiske aksjonen, både til arbeidet med å forberede dem til et liv i Israel, turen “hjem” og til innsatsen på mottakssentrene for å hjelpe dem best mulig i gang med en ny tilværelse.
Takk for ditt bidrag!