Yad Sarah – et israelsk mirakel

Det er lenge siden vi har skrevet noe om dette – og lenge siden vi har tatt med oss grupper dit. På en måte er det et mirakel som nesten er for stort til å forklare, “Yad Sarah”-huset troner som et lite slott på et hjørne i Jerusalem like ved “Yad Vashem” og Skare Zedek-sykehuset og ser slett ikke ut til å trenge noen form for hjelp. Men historien er som et eventyr.

Vi fikk være med fra 1992 i et lite lagerbygg ved buss-stasjonen i Jerusalem i noe som de kalte “Norway House”. Det så i høy grad hjelptrengende ut! I strømmen av innvandrere befant det seg mange eldre over 55 år, og disse kom i knipe ved tildeling av jobber.

Men blant disse befant det seg jo mange dyktige og erfarne ingeniører og teknikere og de ble tatt i bruk av Yad Sarah. I “Norway House” laget de rullestoler og veldig raskt ble de smartere, lettere, sikrere – etter hvert meldte det seg andre behov, og nye teknikere kom på plass.

“Yad Sarah” hadde kontorer og lager i sentrum av Jerusalem også, men dette blir kortversjonen . De fikk en pris et år for det beste immigrasjonsarbeidet, og så begynte snøballen – for ikke å si steinene – å rulle. De fikk en tomt, de fikk en arkitekt, de fikk stein til å bygge med, og resultatet for oss ble at “Norway House” ble til “Norway Center” i 3. og 4. etg. i praktbygget. Der fortsetter de med rullestoler, men lager også gåstoler, trygghetsalarmer og surstoffkolber og mange eldre immigranter koser seg med å eksperimentere seg frem til bedre og mer håndterlige produkter. Egentlig er dette et fantastisk sted og et fantastisk tiltak. I dag er “Yad Sarah” den desidert største frivillighetssetralen i Israel. Etter bare 25 års drift, har de 80 underavdelinger spredt over hele Israel, og 6.000
frivillige medarbeidere er involverte. Det er folk som jobber uten lønn, og de sparer Israel for ca. 250 millioner dollar i året ved at de slipper å ha folk lenge i sykehus og sykehjem.

Yad Sarah driver utstrakt form for hjemmehjelp. De har simpelthen en målsetting om å la syke og gamle få være hjemme så lenge det overhodet er mulig.

Det har jo også vist seg at de fleste blir friskere og kommer seg fortere når de kan være hjemme og sammen med familiene sine.
Første gang jeg kom i kontakt med dem, hadde de simpelthen et gammelt tog stående i en bakhage i sentrum et sted. Det tjente som oppbevaringssted for alle typer medisinsk- og rehabiliteringsutstyr som de lånte ut gratis til alle som trengte det. Det var et utrolig utvalg av krykker, spesialstoler til slagpasienter — i dag har de utstyrt en hel etasje med praktiske hjelpemidler for alle slags situasjoner. 300.000 er det utfattelige tallet på slike gjenstander!

De har også en betydelig transporttjeneste, både ambulansetjeneste og handikaptransport til dagsentra eller simpelthen til spesielle sammenkomster som Yad Sarah arrangerer. Også unge, enslie mødre får hjelp med barna sine, og de har en rådgiveravdeling for foreldre med problembarn. Hele dette enorme hjelpeapparatet drives nesten utelukkende ved hjelp av gaver og donasjoner. De får overhodet ingen statlig støtte. Det er et pågående mirakel.

En av tre israelske familier er blitt hjulpet av Yad Sarah. Ca. 250.000 israelere bruker tjenester derfra hvert år!

Rapporten er full av lovord til Norge og til HJH for stor støtte gjennom mange år, faktisk helt fra 1992. Mange, mange immigranter, mest fra ex-Sovjet og Etiopia har kunnet jobbe meningsfylt i Norway Center, mye flott utstyr er produsert, og mye er forbedret og oppfunnet. Kanskje det er på tide å besøke dem igjen!

Fra HJHs nyhetsbrev nr. 1/05.