Yad Sarah hjelper

Rachel fortalte en dag at hennes oldebarn snart skulle gifte seg i Uruguay, og nevnte også at hun gjerne skulle vært i bryllupet for å synge sanger fra sin barndom på arabisk og spansk for brudeparet. Sprek er hun, men å reise halv jorden rundt var utelukket.

Men Yad Sarah gjorde det nest beste: De tok Rachel til et profesjonelt studio, og gjorde opptak der hun sang de sangene som Rachel elsker og ønsket å gi videre til brudeparet.

En CD ble sendt til Brudeparet i Montevideo med mange varme hilsner.

Kvalitet og engasjement er Yad Sarahs varemerke
Mennesker som låner utstyr fra Yad Sarahs hjelpmiddelsentraler forventer og fortjener å få noe som fungerer og er helt rent. Vår jobb er å sørge for at hver eneste gjenstand imøtekommer det høyeste kvalitetskrav, sier Gil Weinstein som leder avdelingen for elektro-mekanisk utstyr. Alle frivillige må gjennomføre en opplæringsperiode og bare etter å ha vist at de tar oppgaven alvorlig, får de opplæring i vedlikehold av
forskjellige, ganske kompliserte, tekniske hjelpemidler som trygghetsalarmer, surstoffmaskiner, blodtrykksmålere m.m.

Avdelingen har 27 frivillige som arbeider med dette, pluss en liten stab med ansatte. De ansatte er spesialister
som tar seg av mer kompliserte reparasjoner av eldre modeller og kostbart spesial-utstyr. For en meget nøktern lønn sørger diss engasjerte medarbeidere for at utstyret varer lengre og blir til glede og nytte for Yad Sarahs mange brukere.