Et godt år for Yad Sarah

Deres frivillige har stått for 244.000 utlån av hjelpemidler på 103 lokalavdelinger over hele Israel. Det gjelder bl.a. 28.500 utlån av rullestoler og 27.250 brystpumper, en økning på 8% fra året før.

18.000 brukere er nå knyttet opp mot trygghetsalarm-sentralen.

9.000 tannlegebehandlinger er utført.

Yad Sarahs biler har kjørt 145.000 transporter med bevegelseshemmede.

De frivillige har vært på 57.000 hjembesøk – + 45 % fra forrige år – hos pasienter med kroniske lidelser eller nyutskrevne fra sykehus.

Lekesentrene for barn med spesielle behov har lånt ut 11.000 spesialleker for opptrening og utvikling.

Yad Sarah har fått 990 nye frivillige og har pr i dag 6.000 hjelpere fra alle samfunnslag.