Yad Sarah gjør en fantastisk innsats

HJH-gruppe på besøk i Norway House på Yad Sarah. Her prøver deltakere hjelpemidlene som Yad Sarah tilbyr.

I 2005 fikk 380.000 mennesker hjelp fra Yad Sarah.

Yad Sarah – som fram gjennom årene etter 1990 har fått betydelig støtte fra HJH har utviklet seg til et lite eventyr i de israelske samfunnet! I dag har organisasjonen om lag 100 avdelinger/avdelingskontorer rundt i Israel, med 250 ansatte og ca. 6.000 frivillige medarbeidere.

Arbeidet som Yad Sarah utfører – som det ikke er plass til å presentere nærmere her – er en kombinasjon av oppgavene som Råde Kors og sosialkontorene har her hjemme i Norge.

Yad Sarah har stadig utvidet – og gjør det fortsatt.

Nå planlegges 2 – 3 nye avdelinger og regionsentre i ulike byer – rehabiliteringssenteret ved hovedkontoret flyttes ned til 1. etasje og revitaliseres – og flere av avdelingene skal fornyes ot utbygges i løpet av året. Ingen dårlig målsetting for et år!

Det som er ekstra interessant for oss med Yad Sarah – er at så mange nye immigranter får hjelp til integreringen i Israel.

Her praktiserer Yad Sarah et fantastisk konsept – delvis får mange nye israelere arbeid i organisasjonen, dette gjelder også noen “beskyttede arbeidsplasser” for eldre immigranter og delvis får mange nye helt avgjørende og kjærkommen hjelp for å mestre dagliglivet i et nytt fedreland!

Og så til slutt: Yad Sarah har et nytt, flott prosjekt i år som de ber om vår hjelp til å realisere.

De trenger mange transportable sykehussenger som kan lånes ut til pleietrengende eldre og andre – slik at disse kan lengst mulig bli hjemme og ha kontakt og omsorg av sin nærmeste. På den måten sparer samfunnet også kostbare sykehjems- og sykehusplasser.

Selvfølgelig vil vi være med på dette flotte tiltaket!