Yad Sarah – hjelper stadig flere

Deres mer enn 130 hjelpemiddelsentraler over hele Israel er imponerende. Her finner man eldre immigranter med teknisk bakgrunn som tilpasser utstyret til den enkelte pasients behov. Yad Sarah har også biler som kjører ut varm mat eller transporterer pasienter til lege, familiebesøk eller på hyggelige utflukter. De har vasketøyservice og trygghetsalarmsentral.

Nå har man laget en arbeidsgruppe av mennesker med kunnskap om helse og sosialtjenester. Gruppen mottar spørsmål fra brukerne over internett. Tanken er at de skal være et slags bindeledd mellom helsevesenet og pasienten. Slik kan det gis en grundigere forklaring på alle slags spørsmål, så man for eksempel velger rett behandling. Ofte er det jo når man kommer hjem, spørsmålene dukker opp.

Et annet nytt prosjekt er knyttet til avdelingen for utlån av leker til barn med spesielle behov. Her har man nå satt i gang lekekurs for pårørende til utviklingshemmede barn, slik at hver enkelt familie lærer hvordan man kan stimulere barnet gjennom lek og trening. Man får ideer og forslag til aktiviteter, samtidig som man kan bli kjent med andre familier med tilsvarende behov – til felles hygge og nytte.

Det er fantastisk å få lov til å bidra til realiseringen av slike prosjekter. Den omsorg, omtanke og oppfinnsomhet som preger Yad Sarah imponerer stadig. Der setter man seg i pasientens sted og løser små og store problemer på en enkel og praktisk måte. Yad Sarahs frivillige og bidragene bl. a. fra våre givere gjør dette mulig. Takk for at også du bidrar.

Fra HJHs nyhetsbrev nr. 6/2004.