Bilder fra Selah

Rambam sykehuset, juli 2006: Galina (43) fra Haifa mistet en del av foten under et Katyusha-angrep fra Libanon. Hun blir trøstet på sykehuset av en russisk-talende, frivillig medarbeider fra Selah. Galina har vært i Israel med mannen sin kun et år.

Begravelsen til soldaten Yonatan V. (21) som falt i Libanon 21. juli. Yonatan var alene som immigrant i Israel. Til venstre er soldatens mor som kom til Israel fra Ukraina. Til høyre for henne sitter en russisk-talende sosialarbeider fra Selah som støttet familien under deres opphold i Israel.

Yelenas hus ble skadet av Hizbollahs terror-raketter under krigen i sommer. Både hun og mannen Isak fikk hjelp av sosialarbeideren Aliza (bak) og Selah under krigen.

 

Huset til Vladimir (57) ble rammet direkte av en Katyusha-rakett. En frivillig sosialarbeider fra Selah gir trøst og hjelp.

Babyen Yael ble født under krigen, som barn nummer fire i en immigrant-familie fra Marokko. Selah hjalp familien sørover i Israel, til områder som ikke var utsatt for rakett-bombardement.

 

Natalie (t.v.) er Yaels stolte mor. Til høyre er Esther, som huset innvandrerfamilien under krigen.

Fireåringen Fenta (t.h.) har mistet både sin mor og sin far i Etiopia. Sammen med sin halvsøster har hun nå kommet til sin bestemor i Israel. Selah gir familien hjelp slik at barna skal tilpasse seg livet i Israel.

 

Hilsen fra Israel Crisis Management

Dette samarbeidet har vært ube-skrivelig viktig for oss – særlig
fordi vi har følt hjertevarmen og medmenneskeligheten i den støtten dere har gitt til hele immigrasjonsarenaen.

Deres eget navn signaliserer det “Selah” også er forpliktet på – å hjelpe nykommere, særlig de som rammes av ulike tragedier. For de som ikke har nær familie, eller som ikke har rukket å etablere nære vennskap, slår trauma-opplevelser urimelig hardt. I slike situasjoner har HJH gjennom årene spilt en viktig rolle.

“Selah” ble etablert i 1993 og er Israels eneste landsrekkende frivillige nettverk til assistanse og hjelp for nye immigranter når plutselige kriser, terror eller tragedier inntreffer. “Selah” betyr klippe på hebraisk, og i løpet av de ti siste årene har vi gitt støtte og hjelp til 11.000 enkeltindivider eller familier. Dette foregår ved at frivillige reiseteam stepper inn umiddelbart når en krise oppstår, ofte er vi på plass før eventuelle ambulanser eller helsepersonell fordi vi er koblet på politiets telefonsystem.

Hjelpen kan ofte bli langvarig ved personlig oppfølging – ved opprettelse av støttegrupper og ved retreatsentre.

Noen ganger blir vi spurt om hvordan vi greier å holde på med dette arbeidet år etter år – møte så mye sorg og nød og lidelse. Sannheten er at når vi følger med i slike prosesser, ved å lytte, ved å være til stede, blir vi ofte vitner til mirakler.

– De skriver videre at jeg også har fått være med dem og jeg har også opplevd slike mirakler – noe som selvsagt har gjort uforglemmelige inntrykk!

Og de fortsetter:
“Det er gjennom styrken og vedvarenheten i dette samar-beidet at vi er blitt i stand til å gi respons på nød når den inntreffer. Når vi griper inn i et menneskes liv med finansiell eller medmenneskelig støtte, bringer vi med oss den enorme godwill’en og deres egen sjene-røse og medfølende støtte-gruppe. Vær så snill å gi dem alle vår dypeste takk og oppriktige beundring for hva de har bidratt med gjennom alle disse årene.

Fra alle oss som jobber her – frivillige og ansatte – tusen takk! Og på norsk har de tilføyd – Glad Årsdag!

Varme hilsener fra
Ruth Ban-On